E&Y: Zorginstellingen falen voor financiele stresstest

12 december 2012 Consultancy.nl

Meer dan de helft van de 179 grootste zorginstellingen in Nederland staan er financieel niet al te best voor. Dat blijkt uit een stresstest van accountants- en adviesbureau Ernst & Young. Deze zorginstellingen voldoen aan minder dan drie van de zes normen die door bancaire instellingen gehanteerd worden bij financiering.
 
De stresstest die het adviesbureau heeft uitgevoerd bestaat uit zes financiële kengetallen die inzicht geven in de solvabiliteit, de winstgevendheid en de capaciteit om aan rente en aflossingen te voldoen.
 
Cure vs Care
Met name de Universitair Medisch Centra’s (UMC’s) en de topklinische ziekenhuizen voldoen niet aan alle normen. Bert Hilverda, partner bij Ernst & Young: “De uitkomsten van de stresstest laten zien dat binnen de sectoren instellingen veel van elkaar verschillen. Opvallend is de tweedeling tussen cure en care. De ziekenhuizen scoren aanmerkelijk slechter dan de care-instellingen. Met name voor een groot aantal GGZ-instellingen en ziekenhuizen zijn de risico’s groot. De gehandicaptenzorg staat er relatief positiever voor, net zoals de VVT”.
 
Toegenomen complexiteit
De mindere prestaties van cure-instellingen heeft volgens Ernst & Young te maken met de sterk toegenomen complexiteit: “De cure wordt met ingang van 2012 geconfronteerd met de overgang van budgetbekostiging naar ‘DBC op weg naar transparantie’ (DOT) prestatiebekostiging via het transitiemodel, de invoering van het macrobeheersingsinstrument en de overgang van prestatiebekostiging medisch specialisten naar het beheersmodel medisch specialisten. Dit zijn ingrijpende systeemwijzigingen met complexe regels en diverse onduidelijkheden, waardoor de cure wordt geconfronteerd met extra onzekerheid. De contractering met zorgverzekeraars heeft deze complexiteit verder vergroot, met name door het ontstaan van een mix van afspraken tussen ziekenhuizen en individuele zorgverzekeraars” aldus E&Y.
 
E&Y adviseur Hilverda pleit dan ook voor meer zekerheid. “Het is nu aan de diverse partijen daadwerkelijke oplossingen aan te reiken om te komen tot het wegnemen van deze onzekerheden. Gebeurt dit niet of onvoldoende dan verwachten wij dat de sector een moeilijke periode tegemoet gaat waarin met name de financiering van de medisch specialistische zorg een belangrijk issue zal worden”.
 
Zie ook de gerelateerde berichten:
- Gupta: Ziekenhuizen boeken opnieuw recordwinst
- BDO: Middelgrote ziekenhuizen hebben de toekomst
- Gupta: Ouderen flink achteruit door AWBZ bezuiniging
- KPMG Health koopt Plexus en richt KPMG Plexus op

Nieuws

Meer nieuws over