Leeuwendaal ontwikkelt actieplan voor MTO onderzoek

07 december 2012 Consultancy.nl
Profiel
Meer nieuws over

Leeuwendaal heeft in opdracht van ICTU de ‘interventierecepten’ ontwikkeld, een instrument dat managers helpt met het opstellen van een HR actieplan op basis van een medewerkers-tevredenheidsonderzoek (MTO). Het instrument wordt door ICTU opgenomen in haar digitale MTO-omgeving. Daarnaast krijgen afnemers van ICTU’s MTO onderzoeken het instrument als een aanvullend praktisch hulpmiddel aangeboden.
 
Het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) van ICTU – in de markt bekend als InternetSpiegel – is een populair HR instrument met name in overheidsland.
 
De tool van Leeuwendaal help managers bij het opstellen van een actieplan. De ‘recepten’ zijn in een matrix geordend naar een aantal domeinen (afgeleid van het 7S-model) en naar de twaalf aspecten van de MTO. Afhankelijk van het MTO-aspect, waarop de manager signalen voor verbetering leest, kan deze zo snel mogelijk interventierecepten raadplegen. De recepten zijn kort en vooral praktisch. Ook heeft het organisatieadviesbureau tips toegevoegd, waarbij op risico’s en mogelijkheden wordt gewezen.