Aantal adviesbureaus verdrievoudigd in 10 jaar

15 augustus 2006 Consultancy.nl
Profiel
Meer nieuws over

Het aantal organisatieadviesbureaus is in de afgelopen tien jaar verdrievoudigd tot bijna 27 duizend. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Elke dag komen er vijf organisatieadviseurs bij. Maar liefst 80% van de organisatieadviesbureaus bestaat uit zelfstandige adviseurs zonder personeel.

Uit de cijfers van het CBS blijkt ook hoe de organisatieadviesbureaus over Nederland zijn verspreid. In de provincie Utrecht werken relatief de meeste adviseurs: één op de vijftien bedrijfsvestigingen in Utrecht biedt plaats aan een consultant. Zeeland kent de laagste adviseursdichtheid met één adviseur per 74 bedrijfsvestigingen.

Zware tijden voor consultants achter de rug
Veel management consulting bureaus bevonden zich aan het begin van deze eeuw in zwaar weer. Vaak wordt gedacht dat er altijd vraag is naar adviseurs: in een bloeiende economie om ondersteuning te bieden bij innovatie en de exploitatie van nieuwe markten, en tijdens een recessie om bedrijven te adviseren op het gebied van kostenbesparingen. Niettemin werd er tussen 2002 en 2004 door zowel overheid als bedrijfsleven flink bezuinigd op het inhuren van externe consultants.

Als gevolg van deze moeilijke periode daalde het totale aantal consultants bij de 25 organisatieadviesbureaus die zijn aangesloten bij de Raad voor organisatieadviesbureaus (ROA) tussen 2001 en 2003 met 20% tot 3.150. Nu pas, drie jaar later, is dat aantal adviseurs weer even groot als in 2001. Een goed voorbeeld van de hernieuwde groei is adviesbureau Twynstra Gudde, dat afgelopen half jaar zijn personeelsbestand uitbreidde van 300 tot 325 adviseurs.

Totaal 34 duizend adviseurs
Het totale aantal adviseurs is nog groter dan de cijfers van het CBS doen blijken. Naast de organisatieadviesbureaus die door het CBS zijn geteld, kunnen bedrijven zich ook nog wenden tot allerhande andere adviesbureaus. Het gaat dan bijvoorbeeld om bedrijfseconomische consultancies of publicrelationsadviseurs. Ook dit zijn vaak ZZP’ers. In totaal telt