McKinsey: Organisatiestructuur hindert digitale trends

29 november 2012 Consultancy.nl

Veel executives beschouwen digitale trends, zoals big data en social media, als een prioriteit voor hun organisatie. Toch zijn er meerdere barrières die een optimale implementatie van deze trends belemmeren. Dat blijkt uit onderzoek van strategy consulting kantoor McKinsey & Company.

Volgens de consultants van McKinsey zijn organisatorische structuren de grootste belemmering voor digitale trends. Deze zijn volgens 52% van de ondervraagde leidinggevenden niet aangepast aan de voordelen van digitale vernieuwing. Verder noemt 51% van de executives een gebrek aan technologie-infrastructuur en informaticasystemen als hindernis. Ook een gebrek aan kwalitatief hoogstaande data en aan intern leiderschap (elk door 46% genoemd) en problemen bij de aantrekking van geschikt talent (43%) leveren belemmeringen op.

McKinsey Company - Digital Trends

Optimisme
Desondanks zijn de meeste executives optimistisch over de  mogelijkheden die de nieuwste digitale trends bieden, aldus het strategie adviesbureau: “Twee op drie executives verwacht dat deze trends de volgende drie jaar een positieve impact op het operationeel resultaat zullen hebben.” Slechts 9% verwacht een negatieve beïnvloeding van het operationele resultaat.

Gebruik van digitale trends
Verder vroeg McKinsey de leidinggevenden naar het gebruik van digitale trends in hun organisatie. Daaruit kwam onder andere naar voren dat het gebruik van big data volgens 46% van de chief executives hun bedrijf meer voordeel oplevert dan hun concurrenten. Opmerkelijk is dat slechts 30% van de chief information officers dezelfde mening had. Daarnaast bleek dat 44% van de bedrijven beschikt over mobiele toegang tot zijn interne toepassingen. Ongeveer een derde van de bedrijven maakt gebruik van cloud computing.

Nieuws

Meer nieuws over