Leeuwendaal: Opvolgingsbeleid in de zorg schiet tekort

29 november 2012 Consultancy.nl

Het opvolgingsbeleid van zorginstellingen schiet tekort. Tweederde van de topmanagers komt van buiten de organisatie, terwijl het bestuur vaak een voorkeur heeft voor interne kandidaten. De meeste zorginstellingen houden zich onvoldoende bezig met interne opvolging. Dat blijkt uit onderzoek door HR-adviesbureau Leeuwendaal.

Een meerderheid van de zorginstellingen heeft geen duidelijk opvolgingsbeleid. Instellingen houden zich vaak pas met opvolging bezig als er een concrete vacature is. Zodra de posities zijn bezet, laten ze alle contacten met mogelijke opvolgers weer verwateren. Dat leidt ertoe dat een instelling elke keer ontwricht raakt als een topmanager of bestuurder verdwijnt. Er moet uit noodzaak worden gezocht naar een externe kandidaat, terwijl de raad van bestuur vaak eigenlijk liever een interne kandidaat zou hebben gehad.

Interne kandidaten succesvoller
Interne kandidaten zijn succesvoller als topmanagers dan kandidaten van buitenaf, zo blijkt uit het onderzoek. Extern aangetrokken topmanagers werken veelal slechts voor korte tijd voor een instelling. Hoewel ze de organisatie vaak omspitten, zijn ze doorgaans alweer weg voordat duidelijk wordt of ze resultaat hebben geboekt, blijkt uit een toelichting van Edward Hermans, directeur bij Leeuwendaal.

Continu opvolgingsbeleid noodzakelijk
Zorginstellingen moeten daarom niet alleen actief werven naar kandidaten als er een vacature is, maar een continu opvolgingsproces opzetten, aldus Douwe Wijbenga, ook directeur bij Leeuwendaal. Dat is vooral belangrijk bij leidinggevende functies op het eerste en tweede niveau. Instellingen moeten dus altijd in contact blijven met potentiële kandidaten.

Volgens Hermans zou het vooral moeten gaan om verwerven in plaats van werven. “Voor elke sleutelpositie moeten zorginstellingen een kandidaat binnen en buiten de organisatie op het oog hebben. Zo zijn de juiste mensen tijdig aan boord en wordt de continuïteit van de organisatie gewaarborgd”, aldus de Leeuwendaal-directeur. Dat zorgt tevens voor een goede balans tussen interne doorstroom en externe aanstellingen.

Enorme uitdagingen
Zorginstellingen gaan zware tijden tegemoet. De waarborg van goede opvolging in heden en toekomst is daarom vooral nu essentieel. “Bezuinigingen, reorganisaties en toekomstige arbeidsmarkttekorten zetten de zorgsector voor enorme uitdagingen. Bestuurders en topmanagers die op deze taak zijn berekend zijn schaars, en een deel van hen gaat binnenkort met pensioen”, in de woorden van Wijbenga. Beide directeurs pleiten dan ook voor een actiever opvolgingsbeleid in de zorgsector.

Nieuws

Meer nieuws over