Harry Kotey en Natascha Walpot in dienst bij Alares

03 april 2006 Consultancy.nl
Profiel
Meer nieuws over

Adviesbureau Alares heeft zich versterkt met twee nieuwe adviseurs: Harry Kotey en Natascha Walpot. De consultants worden verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van de adviesdiensten op het gebied van innovatiebeleid en organisatieontwikkeling.
 
Alares is een adviesbureau uit Den Haag gespecialiseerd in strategische innovatievraagstukken. Alares maakt sinds de oprichting in 2004 deel uit van Lysias Consulting Group, een adviesbureau uit Amersfoort.
 
Harry Kotey
Harry Kotey is een ervaren professional op het vlak van innovatie- en kennisprogramma’s. Hij ondersteunt overheden in het opzetten van innovatieprogramma's en slaat de brug tussen gemeenten, bedrijven en instellingen bij de invulling van die programma's. Harry Kotey is afkomstig van de gemeente Zoetermeer, waar hij projectleider Breedband was.
 
Natascha Walpot
Natascha Walpot is organisatiedeskundige en ondersteunt overheden en instellingen bij de veranderingen op het snijvlak van bestuur, management en techniek. Zij werkt met die organisaties aan de culturele, organisatorische en procesmatige aanpassingen die nodig zijn om de beschikbare technologie optimaal ten dienste van de burger, de cliënt en de consument in te zetten. Ze richt zich bij Alares op organisatievraagstukken en veranderingsprocessen bij de (semi) overheid.