M&I/Partners: ICT kosten gemeenten fors gestegen

19 november 2012 Consultancy.nl

De uitgaven van gemeenten aan ICT zijn in het afgelopen jaar explosief gestegen, met maar liefst 15%. Ter vergelijking, over de periode 2008 – 2011 zijn de ICT-kosten per inwoner gestegen met gemiddeld 2% per jaar. Dit blijkt uit de ICT Benchmark Gemeenten 2012 van M&I/Partners.
 
Aan de benchmark hebben 17 gemeenten deelgenomen die in totaal een kleine 2 miljoen inwoners vertegenwoordigen. De benchmark is gebaseerd op de gegevens van boekjaar 2011.
 
ICT-kosten per inwoner
De ICT-kosten per inwoner schommelden jaren tussen de € 62 en € 71. In 2008 daalden deze kosten naar €64 en in de jaren daarna was er sprake van een geleidelijke groei tot €68 in 2010. In 2011 is er sprake van een trendbreuk: de ICT-kosten per inwoner bedragen dan €78, een stijging van maar liefst 15%. Waar in de loop der jaren een verschuiving in kosten plaatsvond van hardware en datacommunicatie naar software en personeel gebeurde in 2011 het omgekeerde: een forse stijging van met name de hardwarekosten. Jos Smits, principal adviseur M&I/Partners: “Waar gemeenten sinds het uitbreken van de crisis eind 2008 investeringen hebben uitgesteld, zien we nu het effect van achtergestelde investeringen. Er vindt duidelijk een inhaalslag plaats.”. Daarnaast moeten gemeenten blijven investeren in landelijke ontwikkelingen zoals het NUP (Nationaal Uitvoeringsprogramma), ICT wordt gezien als middel om te bezuinigen”.
 
Groot versus klein
De ICT-kosten per inwoner bedragen voor gemeenten met minder dan 100.000 inwoners € 70 en voor gemeenten met meer dan 100.000 inwoners € 82. Het veronderstelde schaalvoordeel van grote gemeenten is niet terug te vinden in de ICT-kosten. Wilfred van der Schaaf van het adviesbureau: “We schrijven dit verschil toe aan een aantal factoren. Enerzijds resulteert de complexiteit van een grotere gemeente tot een grotere formatie informatiemanagement. Een andere verklaring is het niveau van de ICT-dienstverlening: de continuïteit en betrouwbaarheid is groter dan bij kleinere gemeenten”.
 
Software en personeel grootste aandeel in totale ICT-kosten
Ook in 2011 hebben software (en softwarediensten) en personeel het grootste aandeel in de totale ICT-kosten van een gemeente. Gezamenlijk bedragen deze ICT-objecten 72% van de totale ICT-kosten.

M&I Partners - ICT Benchmark

Nieuws

Meer nieuws over