Lysias oprichter Henk de Jong in RvT Nicis Institute

18 maart 2009 Consultancy.nl

De oprichter en voormalig bestuursvoorzitter van Lysias Consulting Group, Henk de Jong, treedt per 18 maart toe tot de Raad van Toezicht van Nicis Institute. Het Nicis Institute is hét kennisinstituut van, voor en door steden in Nederland.
 
Henk de Jong is sinds juni 2007 gemeentesecretaris van gemeente Amsterdam.
 
De Raad van Toezicht van stichting Nicis Institute bestaat naast Henk de Jong uit:
- J.J. van Aartsen, burgemeester gemeente Den Haag (voorzitter)
- E. Gerritsen, bestuursvoorzitter van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam
- H.J. Meijer, burgemeester gemeente Zwolle
- L.A.M. van Halder, directeur-generaal Ministerie van VROM
- A.H.G. Rinnooy Kan, voorzitter Sociaal Economische Raad (SER)
- H. Wesseling, gemeentesecretaris gemeente Dordrecht
- H.F.L. Ottens, emeritus-hoogleraar Sociale Geografie van de Universiteit Utrecht
 
Over Henk De Jong
Henk De Jong studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden. Zijn loopbaan bij de Universiteit Leiden begon in 1991 als onderzoeker bij het Crisis Onderzoeksteam (COT). In 1992 stapte hij over naar de B&A Groep als onderzoeker en adviseur voor vraagstukken op de terreinen binnenlands bestuur, economie, energie, grotestedenbeleid en communicatie. Vanaf 1998 tot 2000 was hij adviseur beleids- en organisatieprojecten op de terreinen ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, mobiliteit, sociale zekerheid, energie en economische zaken bij Berenschot.
 
In 2000 richtte Henk De Jong Lysias Consulting Group op. Hij gaf ruim zes jaar leiding aan het adviesbureau uit Amersfoort. Hij adviseerde steden, regio's en de rijksoverheid over beleids- en organisatievraagstukken. In 2006 verliet hij Amersfoort om directeur Beleid bij de Bestuursdienst Rotterdam te worden, waar hij momenteel ook loco-gemeentesecretaris is. In oktober 2007 maakte hij de overstap naar Amsterdam.

Nieuws