Squarewise: Positieve business case voor WDH en EMD

16 juli 2007 Consultancy.nl

De overheid doet er verstandig aan om het ‘waarneemdossier huisartsen’* (WDH) en het ‘elektronisch medicatiedossier’** (EMD) in te voeren. Uit een business case van Squarewise in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) blijkt dat voor de zorg in geheel de baten hoger zijn dan de kosten. Wel waarschuwt het adviesbureau dat de nieuwe regelgeving niet alle zorgaanbieders een kostendekkende oplossing kan bieden. Daarnaast constateren de consultants dat de invoering van WDH en EMD “zonder twijfel” zal leiden tot een sterke verbetering van de kwaliteit in de zorg.
 
Betere communicatie nodig
De noodzaak tot het versterken van de communicatie tussen zorgverleners wordt herhaaldelijk aangetoond. Uit een recente studie blijkt dat jaarlijks ongeveer 19.000 ziekenhuisopnames plaatsvinden als gevolg van vermijdbare medicatiefouten, waarvan ruim 1.200 patiënten overlijden. De helft (9.500) van het aantal vermijdbare medicatiefouten is te vermijden door het hebben van meer inzicht in de medicatiegegevens van patiënten bij het voorschrijven van medicatie.
 
Met deze achtergrond heeft de overheid plannen opgesteld om het WDH en het EMD vanaf 2009 landelijk in te voeren. De initiatieven zijn een onderdeel van het programma Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Squarewise is gevraagd om in kaart te brengen wat de (financiële) gevolgen zijn voor een individuele zorgaanbieder die betrokken is bij de invoering.
 
Voor meer informatie download het rapport ‘Business Cases WDH en EMD’.
 
*Waarneemdossier huisartsen
Met het waarneemdossier huisartsen wordt het mogelijk om tijdens de waarneming in de avond, nacht en het weekend de informatie van de patiënt snel en effectief uit te wisselen tussen de huisarts en de waarnemer op de huisartsenpost (HAP). Dit leidt tot een betere kwaliteit van de zorg aan de patiënt, tot een efficiëntere behandeling van de patiënt en tot een reductie van de administratieve lasten.
 
**Elektronisch medicatiedossier
Het elektronisch medicatiedossier voorziet erin dat een arts bij het voorschrijven van medicatie optimaal geïnformeerd en ondersteund is om een goed voorschrift samen te stellen en die vervolgens te versturen naar de medicatieverstrekker. De openbare- of ziekenhuisapotheek krijgt hierdoor betere voorschriften binnen die sneller en digitaal beschikbaar zijn, waardoor efficiënter en met een hogere kwaliteit gewerkt kan worden.

Nieuws