Ordina: Experimenteer met nieuwe businessmodellen

09 november 2012 Consultancy.nl

De huidige businessmodellen functioneren onvoldoende en vormen een gevaar voor het bestaan van organisaties. Veel organisaties houden desondanks vast aan hun traditionele methodes en vinden innoveren moeilijk. Dat zegt Tony Bosma, trendwatcher bij Ordina.

Organisaties zijn zich te weinig bewust van de noodzaak om ouderwetse businessmodellen te verlaten en hun gedrag te veranderen. “In huidige businessmodellen staat nog te vaak kwantiteit en snel gewin centraal. Terwijl andere elementen dan geld in toenemende mate belangrijk worden, zoals aandacht en tijd”, aldus Bosma. “Huidige businessmodellen voldoen niet langer; organisaties houden vast aan oude successen en blijven onbewust investeren in de oude wereld.”

Over grenzen heen
De oplossing voor ouderwetse businessmodellen bestaat volgens de Ordina adviseur uit innovatie en creativiteit. Organisaties moeten over hun grenzen heenkijken. Vernieuwende ideeën kunnen alleen buiten de bestaande organisatiestructuren ontwikkeld worden. “Denk exponentieel en over de grenzen van de branche heen om winst te behalen. Samenwerking vormt hierin een belangrijke peiler”, aldus Bosma. Zo kunnen nieuwe, eigentijdse businessmodellen worden uitgewerkt.

Luxe werkt averechts
Veel organisaties menen dat innoveren veel geld moet kosten. In de huidige economische recessie staat overleven voor velen centraal, en is er naar eigen zeggen geen budget voor innovatie. Volgens Bosma berust dit echter op een misverstand: “Grootschalige budgetten zijn echter niet noodzakelijk en werken zelfs averechts voor het herontwikkelen van businessmodellen. Innoveren vanuit luxe werkt niet. Weinig budget en beperkte tijd stimuleren juist creativiteit en innovatie.”

Nieuws