PA Consulting waarschuwt voor welvaartsdaling Westen

05 november 2012 Consultancy.nl

De economische dominantie van de Westen loopt een serieus risico. De economieën van bijvoorbeeld de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Nederland worden ernstig bedreigd door de opkomst van China, India en andere opkomende landen. Als het Westen niet snel orde op zaken stelt, zullen de volgende generaties in veel mindere omstandigheden leven dan huidige generaties. Dat blijkt uit het rapport “The continued economic decline of the West” van PA Consulting Group.

BBP-groei
In het rapport maakt PA Consulting Group gebruik van de ontwikkeling van het BBP per hoofd van de bevolking om de toenemende economische convergentie van ontwikkelde en opkomende markten te demonstreren. Tussen 2007 en nu is het reële BBP per hoofd van de bevolking in de westerse economieën gedaald of slechts marginaal gestegen. De opkomende markten groeiden echter exponentieel.

PA Consulting - GDP Growth

Vier redenen voor de neergang van het Westen
Volgens de consultants zijn er vier belangrijke redenen voor de snelle achteruitgang van het Westen:
- Wereldwijd loonongelijkheid: de grote verschillen in lonen tussen landen leidt tot een bijna onoverbrugbaar competitief voordeel voor het Oosten. Als gevolg daarvan verdwijnen vooral laag- en gemiddeld geschoolde banen uit het Westen, en zullen de lonen in de OECD-landen op lange termijn onvermijdelijk dalen.
- Ineffectieve overheden: overheden en financiële instellingen hebben de westerse bevolking decennialang gestimuleerd om veel te lenen en zich een “onhoudbare levensstijl” aan te meten. Overheidsschulden en particuliere schulden zijn gestegen tot niveaus die nooit kunnen worden terugbetaald. Hierdoor worden de westerse economieën kapot gemaakt.
- “Bevooroordeelde” groepen: de problemen in westerse economieën worden versterkt door een klein aantal invloedrijke groepen, zoals bankiers, CxO’s, ambtenaren en de rijke elite. Deze kleine groepen mensen profiteren bovenproportioneel ten opzichte van andere burgers en stimuleren onhoudbaar gedrag.
- Inefficiënte belastinguitgaven: overheden hebben in de afgelopen decennia teveel belastinggeld op een verkeerde manier uitgegeven. Daardoor zijn cruciale langetermijngebieden als innovatie en onderwijs onderontwikkeld in de westerse economieën.

PA Consulting - Four Reasons

Wat moet het Westen doen?
Als het Westen zijn status van economische supermacht wil behouden, moeten volgens het adviesbureau vijf acties worden ondernomen. Ten eerste moeten de overheidsuitgaven verschuiven richting onderwijs en winstgevende infrastructuurprojecten. Ten tweede moet de financiële sector, in het bijzonder de bankensector, worden hervormd om de excessieve winsten te minimaliseren. Ten derde moeten de belastingen worden verplaatst naar lucratievere posten, zoals consumptie en eigendom. Ten vierde moet het Westen significant meer investeren in nieuwe technologie, om innovatie te stimuleren en zijn competitieve voordeel in sleutelindustrieën te behouden. Ten vijfde moet het Westen per direct een lagere levensstandaard accepteren.

PA Consulting - Potential Actions

Nieuws

Meer nieuws over