Ontwikkelaarsgilde helpt Brandweer met kwaliteitsmngt

04 januari 2011 Consultancy.nl

De Nederlandse Brandweer heeft Het Ontwikkelaarsgilde ingehuurd om te ondersteunen met de uitwerking en implementatie van 'Project Cicero'. Doelstelling van het project is om de kwaliteit van de dienstverlening van de Brandweer op alle niveaus beter meetbaar te maken, zodat ze over de regio’s heen vergeleken kunnen worden. Daarnaast wil de Brandweer een kanteling maken van volumesturing naar kwaliteitsturing, waarvoor transparantie en meetbare KPI’s van groot belang zijn.

Vanuit Het Ontwikkelaarsgilde is Léon Haver als 'kwartiermaker' betrokken bij project.

Cicero doelstellingen
Het projectteam van Cicero, waar Léon Haver deel van uitmaakt, wordt verantwoordelijk voor de volgende deelactiviteiten:

  • Oprichten van een landelijk kwaliteitsbureau brandweer;
  • Opstellen van een eerste (monodisciplinaire) aanzet voor de ontwikkeling van een methodologie/systematiek voor kwaliteitsturing en -ontwikkeling op strategisch niveau (visitatie);
  • Ontwikkelen van een methodologie/systematiek voor kwaliteitsturing en -ontwikkeling op organisatieniveau en operationeel niveau;
  • Doorontwikkelen van het huidige normenboek naar een normenbank en herzien van het NVBR procesmodel;
  • Ontwikkelen van een opleiding voor auditoren/facilitators.

Over Het Ontwikkelaarsgilde
Het Ontwikkelaarsgilde is een advies- en trainingscollectief, gespecialiseerd in besturing, kwaliteit en samenwerkingsvraagstukken. Sinds december 2010 mag Het Ontwikkelaarsgilde zich officieel ‘Accredited Consulting Practise (ACP)’ noemen. Het ACP-certificaat staat voor harmonisering van de professionele standaard van adviesbureaus en wordt uitgereikt door de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs.

Nieuws