AEF onderzoekt geflopt miljoenenproject van drie GGD-afdelingen

28 augustus 2023 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Drie regionale GGD-afdelingen hebben adviesbureau AEF ingeschakeld voor een evaluatieonderzoek naar een mislukt ICT-project dat vele miljoenen euro’s heeft gekost.

Ons land telt in totaal 25 regionale GGD-afdelingen. Drie daarvan – Hollands Noorden, Utrecht en Twente – besloten meer dan acht jaar geleden om hun krachten te bundelen om samen een digitaal dossier voor de jeugdgezondheidszorg te ontwikkelen dat aan alle (wettelijke) eisen voldoet.

Hiervoor schakelden ze de hulp in van de Rotterdamse softwareontwikkelaar Finalist. De daaropvolgende vijf jaar werkten de partijen intensief samen aan de zogeheten GGiD, de nieuwe dossierapplicatie voor de jeugdgezondheidszorg.

AEF onderzoekt geflopt miljoenenproject van drie GGD-afdelingen

Met de GGiD zou het voor allerlei hulpverleners – zoals huisartsen, ziekenhuizen, jeugdzorginstanties – mogelijk worden om sneller gegevens in te zien en uit te wisselen. Ouders zouden ook baat hebben bij de GGiD, omdat ze daarmee onder andere gemakkelijker medische informatie over hun kind zouden kunnen achterhalen.

Stekker eruit

Eind vorig jaar trokken de drie GGD-afdelingen echter de stekker uit het samenwerkingsverband met Finalist. “De ontwikkeling van dit dossier bleek een moeizaam proces. Vanwege een blijvend verschil van inzicht over de kwaliteit en functionaliteit van het GGiD is een impasse ontstaan”, zei een woordvoerder van GGD Hollands Noorden destijds.

Aan het mislukken van het GGiD-project hangt een flink prijskaartje. Volgens het Noord-Hollands Dagblad gaat het om een bedrag van ongeveer €13 miljoen. En dat bonnetje komt goeddeels op het bord van de tientallen gemeenten die zijn vertegenwoordigd in de drie regionale GGD-afdelingen.

Onenigheid

Finalist kan zich niet vinden in het besluit van de drie gezondheidsdiensten. De Rotterdamse softwarebouwer stelt dat het digitaal dossier dat is ontwikkeld wel degelijk voldoet aan de eisen van de regionale GGD-afdelingen en laat weten de applicatie ook graag te willen opleveren.

De onenigheid tussen Finalist en de drie gezondheidsdiensten heeft al tot meerdere rechtszaken geleid. Mogelijk zullen de partijen uiteindelijk schikken over het mislukte ICT-project.

Alle kaarten op tafel

Ondertussen hebben de drie GGD-afdelingen AEF ingeschakeld om het project te evalueren. Het bureau zal daarbij onder andere nagaan hoe de rolverdeling in elkaar heeft gestoken en op welke manier met verantwoordelijkheden is omgegaan.

Ook wordt gekeken naar het functioneren van sleutelfiguren, de totstandkoming van de opdracht, het interne kennisniveau van de GGD-afdelingen en de financiële risicobeheersing van het project.

Een persvoorlichter van GGD Hollands Noorden laat weten dat het onderzoek geen schuldige aan zal wijzen. Het doel is om inzicht te verkrijgen in wat is misgegaan, zodat van deze fouten kan worden geleerd.

Planning

AEF haalde de evaluatiestudie binnen via een aanbestedingsproces waaraan een “handvol” bureaus meedeed. De kosten van het onderzoek bedragen maximaal €112.500. Dat bedrag wordt in principe door de drie gezondheidsdiensten opgehoest.

Volgens de huidige planning zal AEF nog voor het einde van de zomer een tussentijdse evaluatie presenteren aan de drie GGD-afdelingen. Het eindrapport volgt naar verwachting in oktober.