Belang ESG-reporting neemt toe binnen woningcorporatiesector

17 augustus 2023 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Het belang van rapporteren over ESG (environmental, social & governance) neemt de komende jaren toe in de woningcorporatiesector. Waarom is dit belangrijk? Wat levert het concreet op? En aan wat voor rapportageverplichtingen dienen corporaties dan allemaal te voldoen? Experts van Finance Ideas leggen uit.

Het aantal organisaties dat rapporteert over de realisatie van hun duurzaamheidsdoelstellingen is groeiende. Enerzijds vanwege de opkomst van wet- en regelgeving (zoals de CSRD), anderzijds omdat de roep vanuit de maatschappij en investeerders om meer transparantie steeds luider wordt.

Met circa 2,4 miljoen huurwoningen in hun beheer, spelen woningcorporaties een belangrijke rol in de Nederlandse woningmarkt en maatschappij. Van partijen binnen de sector wordt dan ook verwacht dat zij in het bijzonder de handschoen oppakken als het gaat om hun ESG-inspanningen en het rapporteren daarover.

ESG-reporting binnen de woningcorporatiesector

Op wat voor ESG-onderwerpen kunnen corporaties rapporteren?

Woningcorporaties kunnen bijvoorbeeld rapporteren over de volgende ESG-prestaties:

Milieu: het verduurzamen van de woningvoorraad door het nemen van energiebesparende maatregelen, zoals isolatie, zonnepanelen en warmtepompen. Daarnaast kunnen woningcorporaties rapporteren over hun inspanningen om de CO2-uitstoot te verminderen en het gebruik van duurzame energiebronnen te vergroten.

Sociale aspecten: het creëren van betaalbare en kwalitatief goede huurwoningen voor huurders, met bijvoorbeeld aandacht voor leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Daarnaast kunnen woningcorporaties rapporteren over hun bijdrage aan de lokale gemeenschap en de inzet voor sociale inclusie en arbeidsparticipatie.

Bestuur: het creëren van transparantie in de governance van de woningcorporatie en het naleven van wet- en regelgeving. Ook kunnen woningcorporaties rapporteren over hun inspanningen om integriteit en ethisch handelen binnen de organisatie te waarborgen.

Veel woningcorporaties rapporteren al op (enkele van) deze pijlers. Voor bestuurders is het van belang om in kaart te brengen waar op dit moment over wordt gerapporteerd, en waar kansen liggen om de transparantie naar een hoger niveau te tillen.

Wat zijn mogelijke voordelen van ESG-rapportages?

ESG-reporting geeft corporaties een handvat om duurzaamheidsprestaties te meten, te monitoren en hierover te communiceren. Dit kan bijdragen aan een meer transparante en verantwoorde bedrijfsvoering en kan leiden tot voordelen op vier verschillende vlakken:

1: Reputatie en vertrouwen
Door transparant te zijn over ESG-prestaties kunnen woningcorporaties het vertrouwen vergroten van stakeholders, zoals huurders, financiers, gemeenten en overheden. Dit kan bijdragen aan een positievere reputatie en beter imago.

2: Toegang tot financiering
Woningcorporaties die goed presteren op ESG-gebied en dit duidelijk rapporteren zijn aantrekkelijker voor investeerders en financieringsinstellingen. Concreet kan dit leiden tot een betere toegang tot financiering, en financiering tegen gunstigere voorwaarden.

3: Efficiënte en effectieve bedrijfsvoering
Door te rapporteren over ESG-prestaties krijgen woningcorporaties inzicht in hun prestaties en kunnen zij gerichte acties nemen om de prestaties te verbeteren. Dit kan bijdragen aan een efficiëntere en effectievere bedrijfsvoering.

4: Investeringsafwegingen
Geld kan maar één keer uitgegeven worden. Wanneer een corporatie de bijdrage van investeringen aan ESG-prestaties of doelstellingen inzichtelijk maakt, helpt dit bij het maken van de juiste investeringsafwegingen.

Is de nieuwe CSRD-standaard verplicht voor de corporatiesector?

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een nieuwe Europese standaard die bedrijven verplicht gedetailleerd te rapporteren over hun ESG-prestaties. Hierdoor hebben beleggers en andere belanghebbenden betere en geüniformeerde informatie tot hun beschikking over de duurzaamheidsprestaties van bedrijven.

Voor grote bedrijven gaat de CSRD-richtlijn vanaf 2024 in. In tranches wordt het aantal bedrijven dat moet voldoen aan de CSRD uitgebreid. Woningcorporaties worden – momenteel – vrijgesteld van de Europese richtlijn. Branchevereniging Aedes geeft hierbij aan dat de al bestaande én gebruikte vormen van verslaglegging beter bij de corporatiesector passen dan de CSRD.

De uitsluiting van de richtlijn en de houding van Aedes lijken voordelig, omdat een intensieve rapportageverplichting vervalt. Echter is het een misgelopen kans als een sector (die een dusdanig grote maatschappelijke bijdrage levert) hier niet op een consistente en uniforme wijze over rapporteert.