Fellenoord in Brainport Eindhoven: Twee overheden in één bv

02 augustus 2023 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Twee overheden die samen een bv oprichten om een binnenstedelijke gebiedsontwikkeling te realiseren. Dat is een unicum. Gemeente Eindhoven en provincie Noord-Brabant bezegelen hiermee hun commitment voor de uitvoering van grootscheepse plannen voor Fellenoord, een wijk in het hart van de Brainport.

De oude dorpsstraten van Fellenoord transformeerden in de jaren vijftig tot een voor die tijd moderne stadswijk. Met modernistische gebouwen en de auto centraal. Het gebied net ten noorden van het centraal station is onderdeel van het programma Eindhoven Internationale Knoop XL.

Hier komt een bruisende stadswijk waar mensen wonen, werken en studeren. Met 21e-eeuwse gebouwen in een opnieuw ingerichte en uitstekend bereikbare omgeving. Het is een complexe binnenstedelijke gebiedsontwikkeling door de verwevenheid met infrastructurele projecten en door het versnipperde eigendom: in Fellenoord zijn meer dan vijftig verschillende eigenaren van grond en gebouwen.

Fellenoord in Brainport Eindhoven: Twee overheden in één BV

Gemeente en provincie zetten de schouders eronder en maakten gezamenlijk een ontwikkelvisie voor Fellenoord met plannen voor 7.000 woningen, een mobiliteitsknooppunt en natuurontwikkeling bij stadsrivier de Dommel.

Begin 2023 is het voorstel voor oprichting van BV Fellenoord aangenomen door de gemeenteraad van Eindhoven en provinciale staten van de provincie Noord-Brabant. De ontwikkelmaatschappij heeft als opdracht om de vastgestelde ontwikkelvisie tot uitvoering te brengen. Er zijn 23 indicatoren opgesteld, waarover de bv jaarlijks rapporteert aan de algemene aandeelhoudersvergadering.

APPM Management Consultants was de afgelopen jaren nauw betrokken bij de verschillende fases van de ontwikkeling van Fellenoord. APPM’ers Pepijn van Wijmen, Janneke van den Oever en Lea Hümbs hebben de gemeente en provincie ondersteund met strategisch advies en procesbegeleiding. Ook Rebel en Stijl Advocaten waren betrokken.

APPM’er Pepijn van Wijmen, die als strategisch adviseur al geruime tijd meedenkt over ontwikkelingen in Brainport Eindhoven, verwacht er veel van: “Ten zuiden van het station zijn de afgelopen jaren diverse projecten ontwikkeld, losse incidenten waarbij sturen op samenhang lastig is. Aan de noordzijde wordt Fellenoord als geheel getransformeerd aan de hand van een samenhangend plan. Met meer regie op de projectontwikkeling, zodat er een mooi en goed stuk stad komt.”

Gemeente én provincie

Bijzonder aan Fellenoord is de actieve inbreng van de provincie bij de transformatie van het gebied. Kim Knijff, projectleider vanuit het ontwikkelbedrijf van provincie Noord-Brabant, legt uit waarom: “De verstedelijking, de mobiliteitsopgave en de snelgroeiende economie in Brainport Eindhoven zijn van belang voor de hele regio. Om grondeigenaren te verleiden en ontwikkeling te stimuleren is het goed als overheden elkaar vasthouden.”

Impressie van Fellenoord in Brainport

Vanuit de gemeente Eindhoven is Robbert de Mug nauw betrokken bij Fellenoord. De intensieve samenwerking met de provincie werpt zijn vruchten af. “Door het commitment van de provincie staan we sterker. Het Rijk erkent ons als serieuze speler door toekenning van in totaal circa €1 miljard aan subsidies voor woningbouw en bereikbaarheid. En met een ontwikkelbedrijf van twee publieke partijen staan we veel beter gesteld om te sturen op maatschappelijke doelstellingen zoals betaalbaarheid van wonen en energie.”

Knijff voegt toe: “Door samen op te trekken hebben we meer sturing op integraliteit van de schaalsprong in dit gebied. Niet alleen woningbouw, maar ook de economische ontwikkeling, verduurzaming en mobiliteit. We zien het belang, de complexiteit en de risico’s. Als het fout gaat, dan staan wij naast de gemeente om het op te lossen. We geloven dat we er samen een toffe plek van kunnen maken.”

“We bewijzen dat we één overheid kunnen zijn. Dit is een samenwerking van twee overheidslagen die hetzelfde willen, die het geld hebben georganiseerd en die het ook écht gaan doen. Ik ben er trots op dat we dat voor elkaar hebben gekregen.”