Overheid en bedrijfsleven investeren in bereikbaarheid Brainport Eindhoven

07 januari 2019 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Overheid en bedrijfsleven stellen €50 miljoen beschikbaar voor een samenhangend pakket van maatregelen om de bereikbaarheid in Brainport Eindhoven te verbeteren. Dat staat in de getekende intentieovereenkomst. De samenwerking is ondersteund door adviseurs van BMC. 

Vanaf het moment dat Philips meer dan een eeuw geleden besloot om in Eindhoven zijn vleugels te spreiden, is de ontwikkeling van de stad in een stroomversnelling geraakt. Inmiddels telt Eindhoven 230.000 inwoners, zijn de hoofdkantoren van VDL, AMSL, Signify in de regio gevestigd en beschikt de stad over een vooraanstaande technische universiteit. Deze organisaties, maar ook DAF, NXP en tal van andere bedrijven en kennisinstellingen, vormen samen met de gemeente Eindhoven en ruim twintig andere gemeenten uit Zuidoost-Brabant het overkoepelende samenwerkingsverband Brainport Eindhoven. 

Het doel van het samenwerkingsverband is om positie van Eindhoven als mondiale toptechnologieregio te versterken. Vanuit die grondslag wordt te allen tijde gezocht naar verbeterpunten, waarmee de regio zijn concurrentiepositie wil optimaliseren. Denk bijvoorbeeld aan de verbetering van de bereikbaarheid van Brainport Eindhoven, waarvoor de Rijksoverheid, de provincie Noord-Brabant, verschillende gemeenten en het regionale bedrijfsleven onlangs €50 miljoen voor hebben vrijgemaakt. Dat staat in de getekende intentieovereenkomst.

Overheid en bedrijfsleven investeren in bereikbaarheid Brainport EindhovenBij de totstandkoming van het akkoord waren de adviseurs van BMC betrokken, vertelt Anton Bos, Senior Consultant bij BMC: “De verschillende partijen slaan de handen ineen en investeren gezamenlijk in samenhangende maatregelen om een aantal urgente knelpunten aan te pakken. Hierbij wordt ingezet op een combinatie van nieuwe vormen van gedeeld vervoer en een significante opwaardering van fietsvoorzieningen, naast verbeteringen in de auto-infrastructuur en openbaar vervoer.”

BMC was namens enkele decentrale overheden verantwoordelijk voor het procesmanagement. Zo vervulde het adviesbureau tijdens het traject onder andere de rol van ‘strategisch procesmanager’ voor de provincie Noord-Brabant en voor de gemeenten Veldhoven en Eindhoven, zegt Bos, die zich met name over dit aspect van het project heeft ontfermd: “De strategisch procesmanager faciliteerde zowel de publiek-publieke samenwerking tussen overheidspartijen als de publiek-private samenwerking tussen de overheidspartijen en het bedrijfsleven.” Verder was een team van adviseurs van BMC aanvullend verantwoordelijk voor de totstandkoming van het pakket van maatregelen. Hielke Regnerus gaf sturing aan de uitwerking van dat pakket.

Volgens Regnerus gaat het doel van de maatregelen verder dan een eenmalige infrastructurele verbetering van de regio. Die ambitie zou volgens hem namelijk ontoereikend zijn: “Het is nadrukkelijk de bedoeling dat niet alleen de infrastructuur aangepast wordt, maar dat het bedrijfsleven en overheidsinstellingen ook hun medewerkers actief gaan stimuleren om gebruik te maken van duurzamere vervoersmogelijkheden.” Zo kunnen bedrijven en overheidsinstellingen hun medewerkers regelingen aanbieden waarmee ze bijvoorbeeld voordeliger fietsen of elektrische auto’s kunnen rijden.

Christophe van der Maat (VVD), gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant en daarbinnen verantwoordelijk voor de portefeuille Mobiliteit en Samenwerking, kijkt met een positief gevoel terug op de geleverde diensten van de experts van BMC: “Mede door de onafhankelijke rol van de adviseurs van BMC is het gelukt om in hele korte tijd een concreet maatregelenpakket te maken, waar alle partijen, zowel privaat als publiek, achter kunnen staan en hun handtekening onder hebben gezet.”

Lees ookWaarom Den Bosch en Eindhoven hipper zijn dan Amsterdam.