Investeringen cruciaal voor gezonde groei Brainport Eindhoven

08 april 2021 Consultancy.nl 2 min. leestijd

Brainport Regio Eindhoven (BRE) heeft een onderzoek laten uitvoeren om vast te stellen op welke manier de regio zichzelf tot 2040 moet ontwikkelen om leefbaar en bereikbaar te blijven.

Met grote spelers als Philips, Signify en ASML, en een vooruitstrevende technische universiteit waaruit allerlei startups voortvloeien is BRE vandaag de dag van groot belang voor de Nederlandse economie. En dat belang wordt volgens een recent onderzoek van Strategy Unit, Studio Bereikbaar en Dona Stedenbouw – in opdracht van BRE – de komende twintig jaar enkel groter.

Met economische voorspoed gaan echter ook uitdagingen gepaard. Als bedrijven groeien, worden extra medewerkers aangenomen, die doorgaans in de regio een woning betrekken en zich meerdere keren per week met hun auto of het openbaar vervoer naar hun werkplek verplaatsen. De economische groei zet kortom extra druk op het woon- en leefklimaat en de bereikbaarheid van BRE. Investeringen cruciaal voor gezonde groei Brainport Eindhoven

Plan de campagne

De onderzoekers stellen dat voor 2040 binnen de ring van Eindhoven ruim 20.000 nieuwe huizen nodig zijn om een woningnood af te wenden. Hiervan zullen meer dan 6.000 woningen worden gebouwd rond het centrale station van de stad. Buiten de ring gaat het om 10.000 nieuwe woningen, ongeveer evenveel als in het nabijgelegen Helmond. In de overige 19 BRE-gemeenten zullen voor 2040 ruim 20.000 woningen worden gebouwd. 

Om BRE daarnaast leefbaar en bereikbaar te houden, “wordt ingezet op een mobiliteitstransitie”, aldus de onderzoekers. Denk hierbij onder meer aan het verbeteren van het regionale voetgangers- en fietspadennetwerk, aan voldoende P&R-voorzieningen om auto’s uit het centrum te weren en aan het bevorderen van deelmobiliteitsdiensten.

Verder zal het openbaar vervoer in BRE worden uitgebreid en verbeterd. Naast investeringen in het regionale busnetwerk, stopt de Rijksoverheid eveneens €50 miljoen in het verbeteren van het spoornetwerk in Zuidoost-Brabant. Ook heeft de Rijksoverheid €15 miljoen gereserveerd voor het inkorten van de treinreis tussen Eindhoven en Düsseldorf

Bovendien wordt de komende jaren het snelwegennetwerk in BRE onderhanden genomen. De regio is een belangrijke schakel binnen het internationale vrachtvervoer. Tot slot wordt het onderliggend wegennet verbeterd, zodat inwoners van BRE zich in 2040 zonder problemen kunnen verplaatsen van en naar hun werk.