PA Consulting: Minder bezuinigen en inspelen op kansen

25 oktober 2012 Consultancy.nl

Een overgroot gedeelte van bedrijven wereldwijd, meer dan 80%, probeert de crisis te overleven door kostenbesparingen door te voeren. Populairste maatregelen zijn het snijden in personeel, het bezuinigen op marketing- en salesactiviteiten en het opzetten van grote lean transformaties. Uit internationaal onderzoek van PA Consulting Group blijkt dat deze bedrijven voor de verkeerde strategie hebben gekozen, want bedrijven die in de afgelopen jaren de focus hadden op met name kostenbesparingen presteren minder goed.

De bedrijven die niet de focus op kostenbesparingen hebben gelegd, maar die kozen voor het beschermen van hun marktaandeel en het benutten van de crisis voor het behalen van concurrentievoordeel zijn veel succesvoller gebleken.
 
Voor meer informatie:
- zie het bericht: PA: Bezuiniging tijdens crisis recept voor mislukking
- download het rapport ‘Managing Uncertainty
 
Nederlandse financiële sector
De Nederlandse tak van het adviesbureau heeft in de afgelopen maanden voortgebouwd op het onderzoek van haar internationale collega’s. PA Consulting Group Nederland en TNS Nipo interviewden 22 executives in de Nederlandse financiële sector. Schokkend resultaat uit dit kwalitatieve onderzoek is dat slechts één van hen aangeeft de crisis op een andere wijze te bestrijden dan kostenbesparing. De maatregelen die verder werden genomen kenmerken zich door tijdelijke en reactieve oplossingen, zonder direct de uitdaging aan te gaan.

Nu de organisaties weten dat de crisis niet zo maar op te lossen is, zijn de reacties en acties van de markt nog steeds gefocust op kostenbesparing, maar dan op een verfijnde manier, zoals lean management programma's en focus op de core business. Ook wil de sector efficiënter omgaan met toenemende wet- en regelgeving ('agility') en meer gaan focussen op de klant en wat deze nu echt verwacht van de financiële instelling.
 
Ank van Wylick, expert op het gebied van Business Transformation Consulting bij PA Consulting Group: "Ons internationale onderzoek en de in Nederland gehouden interviews laten zien dat louter kostenbesparingen niet leiden tot succesvollere organisaties. De Nederlandse financiële sector moet op zoek naar een veelzijdiger antwoord, dat beter inspeelt op de kansen die de crisis biedt".

Nieuws

Meer nieuws over