Hoe verhoog je de fysieke en geestelijke vitaliteit in je organisatie?

26 juli 2023 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Vitale collega’s zijn gelukkiger, productiever en minder vaak ziek. Een goede dosis energie speelt namelijk een grote rol in het ervaren van werkgeluk. Maar hoe verhoog zowel de fysieke als geestelijke vitaliteit van collega’s? Iris Beeren, chief happiness officer bij Bizzomate, deelt haar ervaring vanuit de eigen praktijk.

Fysieke vitaliteit

Mensen die lekker in hun vel zitten leveren betere prestaties. En om lekker in je vel te zitten is het essentieel dat je je ook fysiek goed voelt. Beweging speelt daarin een belangrijke rol. Dit kun je stimuleren door bijvoorbeeld met elkaar maandelijks een nieuwe sport te ontdekken.

Naast het feit dat je je fitter voelt, is het ook een manier om collega’s op een andere manier te leren kennen, wat weer bijdraagt aan de saamhorigheid. Of stimuleer beweging met een wekelijks stretchkwartier, waarbij iedereen online via Teams kan aanhaken om met elkaar in beweging te komen.

Iris Beeren, Chief Happiness Officer, Bizzomate

Kies een vast moment om kennis te delen, zo hebben wij bijvoorbeeld voor ‘wellbeing wednesday’ gekozen. Zorg daarnaast dat er voldoende gevarieerd eten op kantoor aanwezig is, of sluit aan bij een spaarprogramma waarbij je punten krijgt voor de aanschaf van fitnessproducten of door regelmatig te bewegen.

Iedere medewerker zal op een andere manier met zijn of haar fysieke vitaliteit bezig zijn. Sommige collega’s zijn heel sportief, terwijl anderen meer bezig zijn met hun juiste werkhouding door bijvoorbeeld in hun werkzaamheden af te wisselen tussen zitten en staan.

Gebruik daarom geen ‘one size fits all’-benadering maar stimuleer juist om op zoveel mogelijk manieren hiermee aan de slag te gaan, op een wijze die bij de collega past. Wanneer de motivatie uit jezelf komt, besteed je hier namelijk sneller tijd aan.

Geestelijke vitaliteit

Minstens zo belangrijk is het geestelijke welzijn van medewerkers. Het is vaak nog persoonlijker, waardoor het bieden van een psychologisch veilige werkplek hiervoor een belangrijke voorwaarde is. Daarmee creëer je het vertrouwen dat nodig is om persoonlijke zaken met collega’s te delen.

Ga regelmatig in gesprek met collega’s over hoe zij hun werkweek beleven, waar ze energie van krijgen en hoe de werkzaamheden nog beter kunnen aansluiten bij het karakter en de talenten van collega’s.

Als happiness officers stimuleren we collega’s om het ons te vertellen als ze ergens mee worstelen. Als je dat weet, kun je flexibel inspelen op de situatie en waar mogelijk een passende oplossing bieden. Soms is het bijvoorbeeld goed om even thuis een moment van rust te pakken en uren anders in te delen om zo even op adem te komen.

Om de verbetering van de geestelijke vitaliteit verder te ondersteunen, bieden we bij Bizzomate alle collega’s die daar behoefte aan hebben een track met een externe psycholoog aan en mag iedereen iedere vijf jaar een extern coachingstract volgen. Dat is voor veel mensen een periode waarin ze de balans opmaken in hun werk. Hulp van buitenaf kan daarbij heel waardevol zijn.

Randvoorwaarden van groot belang voor succes

Het is belangrijk dat organisaties die aan de slag willen met het verhogen van hun vitaliteit dit ook integreren in de gehele organisatie. Een goed plan dat aansluit bij de organisatiecultuur is daarbij onmisbaar. Wanneer je dit vanuit het management oplegt aan medewerkers zullen veel collega’s afhaken.

Communiceer vanuit het perspectief van de medewerker en zorg voor betrokkenheid in alle lagen van de organisatie. Dit kan door op zoek te gaan naar ambassadeurs van hogere vitaliteit, die andere collega’s enthousiast kunnen maken. Zo zorg je voor een sneeuwbaleffect. Verder kunnen leidinggevenden hun medewerkers meekrijgen door als rolmodel te dienen, bijvoorbeeld door zelf mee te gaan sporten en zo te laten zien dat het echt belangrijk is om er tijd aan te besteden.

Het is een sterk signaal om activiteiten die vitaliteit verhogen onder werktijd te faciliteren. Dit onderstreept het belang ervan voor de organisatie en vraagt collega’s niet om dit in hun eigen tijd te doen.

Het belangrijkste is je dat vitaliteit niet vanuit losse initiatieven benadert, maar vanuit een doordacht en holistisch plan waarin het doel en de mogelijkheden die je aan medewerkers wil aanbieden helder hebt. Daarmee gaat het echt deel uitmaken van organisatie en krijg je uiteindelijk meer medewerkers hierin mee, met een vitaler personeelsbestand tot gevolg.