Ecorys: De 8 technische beroepen van de toekomst

23 oktober 2012 Consultancy.nl

Ecorys heeft in opdracht van de Haagse Hogeschool (HHS) onderzocht welke beroepen in de toekomst het belangrijkst gaan worden voor het technisch bedrijfsleven. Het adviesbureau uit Rotterdam heeft, op basis van 40 interviews en uitgebreide desk-research, de kern weten terug te brengen naar 8 basisprofielen. En wat blijkt? In de toekomst zal het bedrijfsleven een sterke vraag hebben naar o.a. een ‘Augmented reality engineer’, een ‘robot engineer’ of een ‘3D printing architect’.
 
De Haagse Hogeschool (HHS) gebruikt de bevindingen van het Ecorys rapport om haar technische opleidingen beter te laten aansluiten bij de (toekomstige) vraag uit het bedrijfsleven en de maatschappij.
 
Een overzicht van de acht technische profielen van de toekomst:
- 3D printing architect
- Augmented reality engineer
- Traffic engineer
- Robot engineer
- Smart energy expert
- Cross-data analyst
- Kennismanager
- Life cycle technoloog

Download het rapport ‘Profielen Technische Beroepen van de Toekomst’.

De profielen sluiten aan bij de opleidingen bedrijfswiskunde, elektrotechniek, technische natuurkunde, technische bedrijfskunde, werktuigbouwkunde, mechatronica, bewegingstechnologie, human technology, industrieel product ontwerpen (IPO) en industrial design engineering (IDE).
 
Generalisten vs specialisten

Een van de opvallende uitkomsten van het onderzoek is dat bedrijven geen eenduidig beeld afgeven over de wijze waarop technici moeten worden opgeleid. Voor sommige bedrijven is het belangrijk van beroepsbeoefenaren flexibel om kunnen gaan met kennis uit verschillende disciplines en deze kennis snel met elkaar in verband kunnen brengen. Zij zijn op zoek naar generalisten. Andere bedrijven geven juist de voorkeur aan alumni die goed onderlegd zijn in de traditionele vakgebieden. Vrijwel alle bedrijven geven aan dat naast gedegen technische kennis en vaardigheden het van groot belang is dat beroepsbeoefenaren goed kunnen communiceren met andere disciplines.

Nieuws

Meer nieuws over