Groot deel van LHBT+’ers ervaart niet-inclusief gedrag op het werk

11 juli 2023 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Een aanzienlijk deel van LHTB+’ers in Nederland heeft weleens te maken gehad met niet-inclusief gedrag op de werkvloer. Dat is te lezen in een recent gepubliceerd rapport van Deloitte.

De onderzoekers ondervroegen LHTB+’ers uit dertien landen wereldwijd, waaronder Nederland. In ons land blijkt 33% van hen weleens te maken te hebben gehad met niet-inclusief gedrag op het werk. “Van deze groep zegt iets minder dan de helft er zeker van te zijn dat dit het gevolg was van hun seksuele geaardheid of genderidentiteit”, schrijft Deloitte.

Veelvoorkomende vormen van niet-inclusief gedrag zijn ongewenste opmerkingen of grappen, uitsluiting, ongevraagde toenadering of fysieke avances en kleineren. Zorgelijk is ook dat meer dan vier op de tien respondenten (41%) zich niet te allen tijde comfortabel voelen om een klacht in te dienen over dergelijk niet-inclusief gedrag op de werkvloer.

In hoeverre zetten werkgevers zich in voor LHBT+-inclusie?

De voornaamste redenen hiervoor? 36% van de LHBT+’ers vreest dat dit leidt tot een verslechtering van hun eigen positie, 27% heeft onvoldoende vertrouwen in de actie die hun werkgever zal ondernemen, terwijl 24% niet gelooft dat hun klacht serieus zal worden behandeld.

Van de LHBT+’ers die wel melding maken van niet-inclusief gedrag op de werkvloer, stapt 40% hiervoor naar diens directe leidinggevende en 37% naar de HR-afdeling. Bijna een kwart van deze respondenten geeft aan zélf represailles te hebben ondervonden na het maken van een melding.

Ook los van concrete incidenten ervaren LHBT+’ers meestal weinig steun vanuit hun werkgever. Slechts iets meer dan een derde (35%) van de respondenten vindt dat hun werkgever zich zowel intern als extern inzet voor LHTB+-inclusie. Een grotere groep (39%) ziet zowel intern als extern geen initiatieven om hun inclusie te bevorderen.

Senioriteit

Het adviesbureau onderzocht ook de relatie tussen de senioriteit van werknemers en in hoeverre ze zich op hun werk comfortabel voelen over hun seksuele voorkeur. Daaruit blijkt onder andere dat 60% van de Nederlandse leidinggevenden geen problemen ervaart met het uiten van hun geaardheid op werk. Wereldwijd is dat 51%. 

Level of comfort being out at work about my secual orientation by seniority

Daarmee voelen leidinggevenden zich van alle rangen en standen binnen organisaties gemiddeld genomen het meest comfortabel over hun seksuele geaardheid, zowel in ons land als wereldwijd.

Onder de LHBT+’ers die juniorrollen ligt dit percentage met 41% een stuk lager. Wereldwijd komt het onder juniorprofessionals zelfs nog iets lager uit (37%).

Samenstelling

De respondenten die deelnamen aan het onderzoek komen naast Nederland onder meer uit Brazilië, Canada, China, Frankrijk, de Verenigde Staten, het Verenigde Koninkrijk, Zuid-Afrika en Mexico.

Met welke respondenten spraken de onderzoekers?

Van de in totaal 436 respondenten in Nederland behoort 30% tot Generatie Z (geboren tussen begin 1995 en eind 2005), 43% tot de Millennials (geboren tussen 1983 en 1994), en 27% tot Generatie X (geboren tussen 1967 en 1982).

Bijna de helft (48%) identificeert zichzelf als biseksueel, 18% als homoseksueel en 6% als lesbisch. Eén op de tien respondenten identificeert zichzelf als panseksueel, 4% als aseksueel en nog eens 4% als queer.