Duurzaamheid najagen vraagt om meer dan naleving wet- en regelgeving

11 juli 2023 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Leiders moeten in hun inzet voor duurzaamheid verder gaan dan enkel de naleving van wet- en regelgeving, zo geven de meeste respondenten aan in een nieuwe enquête over duurzaamheidstrends. Bedrijven moeten juist doelbewust nieuwe bedrijfsmodellen ontwikkelen waarin duurzaamheid centraal staat, zodat ze concrete duurzame impact realiseren.

Het onderzoek werd in samenwerking met GlobeScan uitgevoerd door ERM, een wereldwijd adviesbureau op het gebied van duurzaamheid. Sinds de lancering in 1997 wordt het onderzoek jaarlijks uitgevoerd. Voor de enquête zijn dit keer in totaal 520 duurzaamheidsprofessionals in 63 landen ondervraagd.

De respondenten stellen dat de duurzaamheidsagenda van bedrijven tegenwoordig vooral is gedreven door wetgevende initiatieven en rapportagekaders. En hoewel dat belangrijk is voor de omarming van ESG (Environmental, Social & Governance) binnen uiteenlopende sectoren, zouden bestuurders nog meer initiatief moeten tonen.Duurzaamheid najagen vraagt om meer dan naleving wet- en regelgeving

In de afgelopen jaren is duurzaamheid almaar hoger op de bestuursagenda van organisaties komen te staan, deels door de steeds beter zichtbare gevolgen van klimaatverandering. Ook de voortdurende onzekerheid die de covid-19-pandemie en de oorlog in Oekraïne met zich meebrachten speelt hierin een rol.

Klimaatverandering #1 zorg

De achteruitgang van onze natuurlijke leefomgeving wekt duidelijk de meeste zorgen. Naast de opwarming van de aarde (93%) maken de respondenten zich vooral zorgen over het verlies van biodiversiteit, waterschaarste en ontbossing (alle drie 86%).

Andere veelgenoemde problemen zijn armoede en economische ongelijkheid, voedselveiligheid, plastic afval, watervervuiling en toegang tot onderwijs. Luchtvervuiling en corruptie worden ook genoemd, maar hebben ten opzichte van de enquête van vorig jaar wel wat aan urgentie ingeleverd.

Duurzaamheidswetten cruciaal, maar niet voldoende

De respondenten zien nieuwe wetgeving die aandringt op een meer duurzame economie als de belangrijkste doorbraak van het afgelopen jaar. Een kwart van de ondervraagden vindt dergelijke nieuwe wetgeving aanzienlijk belangrijker dan andere ontwikkelingen.

Duurzaamheid najagen vraagt om meer dan naleving wet- en regelgeving

Internationale overeenkomsten zoals de Europese Green Deal worden door de respondenten gezien als “de meest positieve ontwikkeling in de afgelopen 12 maanden met betrekking tot de duurzaamheidsagenda”, schrijven de onderzoekers. Ook uniforme standaarden voor verslaglegging rond duurzaamheid en ESG worden aangemerkt als een belangrijke stap voorwaarts.

Tegelijkertijd vinden de respondenten dat de naleving van dergelijke wet- en regelgeving niet genoeg is – bedrijven moeten méér doen. Initiatieven van bestuurders die verder gaan kunnen verschillende vormen aannemen. De respondenten benadrukken het belang van het integreren van duurzaamheid in bedrijfsstrategieën. Bedrijven moeten ambitieuze doelen stellen en de duurzame impact van hun plannen vervolgens ook kunnen aantonen.