Plastic afval van rivieren naar wereldzeeën kost tot $19 miljard

05 december 2019 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Meer nieuws over

Plastic afval dat via rivieren naar de oceanen stroomt is een enorm en groeiend probleem. Niet alleen kost het bakken met geld om het afval op te ruimen, ook zorgt het voor andere ongewilde effecten, zoals dierenleed. Dat blijkt uit onderzoek van Deloitte en The Ocean Cleanup. De oplossing? Pak Azië, en dan vooral China, aan.

Wereldwijd wordt plasticvervuiling een steeds groter probleem. Het onderzoek van Deloitte, getiteld ‘The price tag of plastic pollution’, keek naar hoeveel plastic afval via rivieren naar zee stroomt. De onderzoekers concluderen dat als als er geen maatregelen worden genomen, de kosten de komende jaren zullen blijven stijgen. Ze roepen daarom lokale overheden, bedrijven en NGO’s op om maatregelen te nemen, om zo verdere vervuiling te voorkomen.

Schade loopt op tot $19 miljard

Naast de enorme ecologische prijs die onze natuur door de huidige vervuiling betaalt, concluderen de onderzoekers dat de wereldwijde economische schade kan oplopen tot maar liefst $19 miljard. Laurens Petten, Partner bij Monitor Deloitte, licht toe: “Tot nu toe ging de discussie vooral over de ecologische schade veroorzaakt door de plasticvervuiling. Het onderzoek voegt echter een extra dimensie toe. Het toont aan dat het ook financieel van grote waarde is om plasticvervuiling te bestrijden en te voorkomen.”

Om deze economische impact van plasticvervuiling (uit rivieren) te evalueren, heeft Deloitte wereldwijde gegevens over dit zwerfvuil verzameld voor 87 kustlanden. Data over bijvoorbeeld de categorisering van de vervuiling, de bevolkingsdichtheid aan de kust, de economische status of de directe en indirecte impact. Zodoende heeft Deloitte een uitgebreide database opgebouwd en een schaalbaar beoordelingsmodel ontwikkeld. Hiermee hebben de onderzoekers de economische impact berekend die de plasticvervuiling met zich meebrengt.

Plastic afval van rivieren naar wereldzeeën kost tot $19 miljardAzië grootste vervuiler

De grootste vervuilers zijn vooral de ontwikkelingslanden in Azië. Negentien Aziatische landen zijn verantwoordelijk voor maar liefst 82% van het afval dat via rivieren de zee instroomt, en daarmee voor 86% van de totale kosten die de vervuiling creëert. Europa eindigt is goed voor 6% van de vervuilingskosten, gevolgd door Zuid-Amerika met 4% en Noord-Amerika met 3%. Oceanië en het Midden-Oosten doen het relatief goed, met ieder minder dan 1%.

Waar de financiële schade in Azië grotendeels bestaat uit opruimkosten (89%), kampen andere regio’s vooral met economisch waardeverlies. Zo bestaat 76% van de kosten voor Europa uit economisch waardeverlies en is dat in het Midden-Oosten zelfs 94%.

Microplastics

Een van de grootste problemen van plastic, ’s werelds favoriete verpakkingsmateriaal voor de industrie, is dat het materiaal slecht afbreekbaar is. En als het al af te breken is, vormt zogeheten microplastics – een almaar groter probleem dat het milieu en onze ecosystemen hard raakt. Helaas wordt veel plastic uiteindelijk niet gerecycled, maar verbrand of gedumpt op stortplaatsen en komt het in rivieren en afwateringssystemen terecht om uiteindelijk in onze zeeën te belanden.

De enorme proporties die het wereldwijde plasticafvalprobleem vandaag de dag aanneemt, wordt nog eens onderstreept door een omvangrijke studie van The Ocean Cleanup, dat kijkt naar de bron en transportstromen van plasticvervuiling. Dit onderzoek laat zien dat de totale wereldwijde uitstoot van plastic afval jaarlijks tussen de 0,8 en 2,7 miljoen ton ligt.

Opruimen grootste kostenpost

De onderzoekers van Deloitte schatten op hun beurt dat de grootste economische kostenpost het opruimen/verwijderen van deze plasticvervuiling is. Die kosten zouden echter aanzienlijk lager kunnen zijn. Als het plastic afval in de rivieren, havens en jachthavens uit het water was gevist en aangespoeld plastic van de stranden zou zijn opgeruimd, dan zouden de kosten lager zijn uitgevallen. In dat geval zou de economische kostenpost uitkomen tussen de $5,6 en $15 miljard.

Ook komt in de onderzoeksbevindingen naar voren dat dat plasticvervuiling leidt tot $0,3 tot $4,3 miljard minder inkomsten voor de visserij- en aquacultuursector, en een vermindering van de inkomsten tussen de $0,2 en $2,4 miljard voor de toerismesector. Dit laatste komt omdat verontreiniging van de zee ook leidt tot verlies van de esthetische waarde van het milieu – een economische kostenpost die ook gestalte krijgt in de vorm van een verlaagde waarde van onroerend goed dat aan het water ligt.

De bredere prijs van plastic

De bergen plastic in onze oceanen vormen vooral een enorm risico voor het welzijn van flora, fauna en ook de mens zelf. Door de inname van plastic afval dreigen tal van zeedierensoorten en vogels uit te sterven. Te denken valt ook aan de gezondheidsproblemen die mensen kunnen krijgen door de consumptie van vissen die micro-plastics hebben ingenomen. Hoewel de geschatte kosten van Deloitte op het eerste gezicht al hoog lijken, ligt de werkelijke prijs van plasticvervuiling dus eigenlijk nog veel hoger.

Dit is grotendeels te wijten aan het feit dat de schade aan ecosystemen en de domino-effecten op de menselijke gezondheid nog niet zijn opgenomen in de geraamde kosten. “De werkelijke kosten van plasticvervuiling zijn hoogstwaarschijnlijk hoger dan in deze studie wordt weergegeven”, zegt Laurent Lebreton, Chief Scientist bij The Ocean Cleanup. Hoe dan ook, als er niets gebeurt, zullen de kosten de komende jaren alleen maar verder stijgen. Lokale en centrale overheden zullen grensoverschrijdend moeten samenwerken om te zorgen dat het plasticprobleem effectief wordt aangepakt.