Samenwerking in de zorg: Inspiratie en best practices

21 november 2021 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Organisatieadviesbureau TwynstraGudde heeft de nieuwste editie van zijn magazine voor bestuurders en professionals in de gezondheidszorg uitgebracht. Thema van het jaarljkse magazine is ‘Samenwerken’ – volgens het bureau het belangrijkste toverwoord voor 2023 om ambities in de sector te kunnen realiseren.

“In bijna alle beleidsnota’s, meerjarenplannen en verkiezingpapers in de zorg staat ‘samenwerken’ centraal”, vertelt Douwe Hatenboer, senior adviseur zorg bij TwynstraGudde, over de keuze voor het onderwerp.

“Een zorginstelling kan zelfstandig geen passend antwoord vinden op de uitdagingen waar de sector voor staat. Personeelstekorten of de druk op betaalbaarheid los je gewoonweg niet alleen op. En samenwerking kan – wanneer dit goed wordt ingericht – “voor de participanten allerlei (nieuwe) voordelen opleveren”, zegt Hatenboer.

Samenwerking in de zorg: Inspiratie en best practices

Voorbeelden van dergelijke samenwerkingen zijn er legio. Ziekenhuizen die de krachten bundelen om slimmer en efficiënter in te kopen, bijvoorbeeld. Of regio’s die overkoepelend samenwerken om ervoor te zorgen dat er voldoende dekking is voor alle mogelijke zorgbehandelingen.

Samenwerking vindt ook sector-overstijgend plaats – denk aan gemeenten die samen met zorgleveranciers en -instellingen optrekken om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de zorgbehoefte op lokaal niveau, of zorgcentra die de handen ineenslaan met de private sector met als doel samen te innoveren.

‘Samenwerken is zeer complex’

“Het afgelopen jaar hebben wij diverse bestuurders en beleidmakers gesproken over hun zoektocht in samenwerkingen”, zegt Hatenboer. Daaruit kwam duidelijk naar voren dat “samenwerken zeer complex is, zéker in een stelsel waar prikkels je een andere kant op duwen.”

Uit al deze gesprekken heeft TwynstraGudde zijn tal van succesfactoren voor het laten slagen van samenwerkingsverbanden boven komen drijven. Via het nieuwe magazine wil het bureau deze inzichten met de markt delen. Ook delen de experts van TwynstraGudde hun eigen best practices, vanuit hun jarenlange sectorexpertise (TwynstraGudde staat bekend als een van de leidende adviseurs in de zorgmarkt).

“Met dit magazine hopen wij dat bestuurders en professionals nieuwe inzichten opdoen. Waarmee ze hun eigen samenwerkingsverbanden beter kunnen later presteren en meer impact kunnen maken in de maatschappij.”

Experts aan het woord

Een overzicht van de experts die aan het woord komen in het magazine:

Gert van Enk, bestuurder Sint Maartenskliniek en bestuurslid bij de NVZD (de beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg), deelt zijn ervaringen in samenwerkingsverbanden.

Wouter van der Kam, sinds 2018 voorzitter Raad van Bestuur van het Saxenburgh in Hardenberg (een gezondheidszorgorganisatie met ziekenhuis-, ouderen-, revalidatie- en thuiszorg in de regio Vechtdal), deelt zijn visie op samenwerken én zijn ervaringen vanuit Saxenburgh.

René Smit, voorzitter Raad van Bestuur van ZorgSaam Zorggroep, vertelt over wat samenwerken betekent in Zeeland. ZorgSaam levert ziekenhuiszorg, ambulancezorg, ouderenzorg en thuiszorg in Zeeuws-Vlaanderen.

Piet Huizinga, directeur-bestuurder van Ambulance IJsselland en Ambulance Oost in Overijssel, en Gijs Roest, directeur bij RAV Flevoland en bij RAV Gooi- en Vechtstreek, over de ontwikkelingen binnen de ambulancezorg en hun visie op samenwerken in de sector.

Mariënne Verhoef en Nellieke de Koning, bestuurders bij Levvel, over de succesfactoren van een fusie in de zorg en de toenemende roep om samenwerken.

Bram den Engelsen, partner bij de adviesgroep Zorg van TwynstraGudde, over het belang van het goed in de gaten houden van het kantelpunt tussen ‘verkennen’ en ‘verkopen’ bij strategische samenwerkingen.

Gia Wallinga, directeur bij verpleeg- en thuiszorgorganisatie Icare, over de ontwikkelingen rondom samenwerken in de VVT en het zorgnetwerk. Wallinga deelt verder haar visie op de zorg en blikt terug op de coronapandemie.

Joas Duister en Gerben van Ommeren, regiomanagers bij zorgverzekeraarsconcern Menzis, over wat samenwerken betekent voor een zorgverzekeraar.

Pim Nijssen, partner bij TwynstraGudde, houdt zich in zijn werk bezig met het bouwen, verbeteren of evalueren van samenwerkingen. Hij deelt zijn visie over samenwerken in de zorg.