Twynstra: 10 kenmerken van succesvolle MKB bedrijven

11 oktober 2012 Consultancy.nl 1 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Wat kenmerkt succesvolle Nederlandse MKB bedrijven? Die vraag stelden Twynstra Gudde adviseurs Bas Vlemminx en Fenneke van Vliet-de Nooij zich ook af en daarom besloten ze om onderzoek te doen naar de belangrijkste succesfactoren. Ze spraken met 10 inspirerende MKB bedrijven over hoe zij handen en voeten hebben gegeven aan hun succes. De resultaten hebben ze gebundeld in de whitepaper ‘De succesformule van het MKB’.
 
Succesformule?
Opvallend is dat de organisaties onderling sterk van elkaar verschillen in ‘wat’ ze doen, maar er blijken veel overeenkomsten te zijn in ‘hoe’ ze het doen. Elk van de organisaties heeft dus zijn eigen manier van werken, maar er blijken een aantal succesvolle overeenkomsten te zijn. Een overzicht van de tien kenmerken:
1. de werkelijke behoefte van de klant staat centraal;
2. er is een goed uitlegbare strategie zonder dwingende focus;
3. betrokken medewerkers staan aan de basis van het succes;
4. alle medewerkers kennen hun bijdrage;
5. klanten zijn partners;
6. de ondernemer is een inspirerend boegbeeld;
7. sturing vindt plaats op basis van vertrouwen en resultaat;
8. er is een platte structuur met verantwoordelijkheden laag in de organisaties;
9. er is actueel inzicht in de prestaties van de organisatie;
10. er is een 'open familie'-cultuur.
 
Download het rapport De succesformule van het MKB.