Berenschot onderzoekt werkcultuur binnen gemeente Enschede

17 juli 2023 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel

De werkcultuur binnen de juridische afdeling van gemeente Enschede is voor verbetering vatbaar. Zo komt naar voren in een onderzoek van Berenschot. 

Het adviesbureau werd eind vorig jaar ingeschakeld omdat mogelijk sprake zou zijn van een angstcultuur binnen een deel van de ambtelijke organisatie van Enschede. De bal kwam aan het rollen toen een werknemer van de gemeente zich hierover had uitgelaten bij de regionale omroep RTV Oost.

De juridische afdeling valt binnen de Twentse gemeente onder het cluster Interne Dienstverlening, waar verder ook het vastgoedbedrijf van de gemeente en de personeels- en inkoopafdeling toe behoren. Om een goed beeld te krijgen, hebben de onderzoekers van Berenschot voor de zekerheid het gehele cluster onderzocht. 

Enschede

Uit het onderzoek komt naar voren dat medewerkers van de juridische afdeling gemiddeld genomen minder positief zijn over hun werkbeleving dan werknemers van de andere afdelingen binnen het cluster.

Zo hebben twee van de drie medewerkers (67%) van de juridische afdeling de afgelopen tijd te maken gehad met sociale onveiligheid, terwijl maar 35% van de ambtenaren binnen deze afdeling vindt dat conflicten op het werk op een constructieve manier worden opgelost.

Niet met elkaar maar over elkaar praten

Toch zeggen aardig wat medewerkers van de juridische afdeling dat ze zelf geen probleem hebben met het erkennen van hun eigen fouten. Ook laten ze weten ervoor open te staan om hulp in te schakelen als ze met problemen kampen.

Dat er toch de nodige problemen worden ervaren komt volgens verschillende medewerkers van de juridische afdeling doordat andere medewerkers doorgaans niet goed naar elkaar luisteren. Ook zouden medewerkers niet met elkaar praten, maar juist over elkaar.

“Onze conclusies geven het beeld van een afdeling waar medewerkers goed met elkaar omgaan, totdat er iets aan de hand is”, laten de onderzoekers weten. “Pestgedrag en het veroorzaken van negativiteit op de werkvloer wordt niet adequaat aangepakt en kan jaren doorgaan.”

Ongewenst gedrag

Uit het onderzoek blijkt verder dat vijf medewerkers van de afdeling minimaal één keer te maken hebben gehad met intimidatie, dertien geven aan slachtoffer te zijn geweest van manipulatie (of machtsmisbruik), terwijl tien medewerkers zeggen dat ze op hun werk ervaring hebben gehad met pesterijen, agressie of geweld.

De meldingen van dergelijk ongewenst gedrag beperken zich overigens niet enkel tot de juridische afdeling van de gemeente. Binnen de andere afdelingen die ook onder het cluster vallen is eveneens het een en ander aan de hand, melden de onderzoekers.

Denken in oplossingen

In zijn rapport doet Berenschot ook aan aantal aanbevelingen om de werkcultuur te verbeteren. Allereerst raadt het adviesbureau de gemeente aan om het rapport met alle betrokkenen te bespreken. “En daarna per team om in te gaan op individuele vragen.” 

Verder is het volgens de onderzoekers nodig om nieuwe gedragscodes te ontwikkelingen en deze te vertalen naar nieuwe omgangsprotocollen. De personeelsafdeling van de gemeente kan hierbij ondersteuning bieden en ervoor zorgen dat de protocollen ook worden nageleefd.