Berenschot onderzoekt kinderopvang, onderwijs en zorg

05 juni 2023 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De ministeries van VWS, OCW en SZW zijn een onderzoek gestart naar de druk op de keten van kinderopvang, basisonderwijs en zorg. Adviesbureau Berenschot ondersteunt het onderzoek.

Vanuit de keten zijn de afgelopen jaren verschillende alarmerende signalen naar buiten gekomen, die erop wijzen erop dat de druk is toegenomen. Zo lijkt het aantal aanmeldingen voor het voortgezet speciaal onderwijs, het speciaal basisonderwijs en kinderopvangcentra te zijn toegenomen.

Tegelijkertijd laten verschillende kinderopvangcentra weten dat ze worden geconfronteerd met steeds meer kinderen die kampen met een zwaardere zorgvraag.

Berenschot onderzoekt kinderopvang, onderwijs en zorg

Het doel van het onderzoek is met name om meer zicht te krijgen op hoe de druk in de kinderzorg, het basisonderwijs en de kinderopvang zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Aan de hand daarvan kan worden vastgesteld waar de problemen zich concentreren en welke factoren hierachter schuilgaan.

De onderzoekers zullen daartoe onderzoeken of sprake is van een structureel probleem binnen de keten (denk aan personeelstekorten). Ook wordt bekeken of problemen (deels) worden veroorzaakt door bijvoorbeeld omgevingsfactoren, zoals de achtergrond van kinderen.

Het onderzoek bestaat uit een kwantitatief en een kwalitatief deel. Het kwantitatieve deel betreft “hoofdzakelijk een grootschalig onderzoek op microdata van het CBS”, aldus Berenschot, dat “als onderzoeksbureau door de overheid geautoriseerd is om deze data zelfstandig te analyseren”.

Enquête

Het kwalitatieve deel omvat daarnaast onder meer focusgroepen met wetenschappers, casestudies en interviews met stakeholders uit de zorg, het onderwijs en de opvang.

Daarnaast vindt een enquête plaats over wachtlijsten in de kinderzorg, het basisonderwijs en de kinderopvang. Daarin wordt onder andere gevraagd naar het aantal kindplaatsen, de gemiddelde wachttijd en de gemiddelde omvang van een wachtlijst bij een zorginstelling, een school of een kinderopvanglocatie.

Planning

Volgens de planning zullen de eerste onderzoeksresultaten eind juni worden gepresenteerd. In oktober zal Berenschot de studie afronden met een eindrapport. “Op basis van de uitkomsten bekijken de drie ministeries welke vervolgstappen nodig zijn”, aldus Berenschot.

Tijdens het onderzoek wordt het adviesbureau ondersteund door een klankbordgroep. Deze bestaat onder meer uit de sectorvereniging PO Raad (onderwijs), koepelorganisatie VNG (gemeenten), belangenbehartiger GGD-GHOR (zorg) en branchevereniging BMK (kinderopvang).