Datagedreven werken als basis voor een betere werkomgeving

19 mei 2023 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Datagedreven werken doet steeds meer zijn intrede binnen het zakenleven, en in de wereld van facility management is het niet anders. Amber Klaassen van HEYDAY Consultancy legt uit hoe het combineren van verschillende soorten data kan leiden tot betere prestaties.

De term datagedreven werken is ‘hot’ binnen het facility management-vak. Maar in de praktijk gaat het vaak over gebouw-gebonden data. Denk hierbij aan het meten van de bezetting binnen de kantoorgebouwen aan de hand van sensoren, het in kaart brengen van het binnenklimaat of het inzetten van building information modelling.

Stuk voor stuk mooie initiatieven om het werk efficiënter te maken en besluiten te nemen op basis van feiten en minder op onderbuikgevoel. De belangrijkste factor binnen facility management blijft echter de mens – voor hen maken we immers de werkomgeving.

Amber Klaassen, Consultant, HEYDAY Consultancy

Vaak wordt deze doelgroep echter vergeten bij datagedreven werken. En natuurlijk plakken we geen sensoren op mensen, maar de mens is wel een belangrijke ‘bron’ om de cirkel van dataverzameling compleet te maken.

Door het combineren van beide soorten data – objectieve en subjectieve data – kan de impact van datagedreven werken worden vergroot. Want wat zegt precies een bezettingsgraad van 50% als het toch door medewerkers als druk wordt ervaren? Of een temperatuur van 19 graden als mensen het toch te warm vinden op kantoor?

Objectieve data zijn meetbaar en verifieerbaar zonder persoonlijke interpretaties of emoties. Aan de andere kant zijn subjectieve gegevens gebaseerd op persoonlijke opvattingen en ervaringen.

In de context van een werkomgeving: objectieve data kan bijvoorbeeld bestaan uit metingen van de luchtkwaliteit, temperatuur en bezetting, terwijl subjectieve gegevens gebaseerd zijn op enquêtes over de tevredenheid van de werkomgeving.

Beide typen gegevens zijn belangrijk om een holistisch beeld te krijgen van de werkplek en mogelijke verbeteringen aan te brengen. Drie voorbeelden van situaties waarin de twee soorten data elkaar versterken:

Voordeel 1: Betere besluitvorming
Het combineren van objectieve en subjectieve data leidt tot een betere besluitvorming. Objectieve data biedt een basis voor analyse en het nemen van geïnformeerde beslissingen, terwijl subjectieve data de menselijke factor toevoegt, waardoor er rekening wordt gehouden met de gevoelens en emoties van mensen.

Om terug te grijpen op het voorbeeld van de bezettingsgraad: wanneer bij een bezettingsgraad van 50% blijkt dat mensen het als te druk ervaren, weet je dat het pijnpunt niet ligt bij het aantal werkplekken en ruimtes, maar dat er elders gezocht moet worden naar de oorzaak van de ervaren drukte.

Voordeel 2: Meer inzicht
Het samenvoegen van objectieve en subjectieve gegevens kan leiden tot meer inzicht in bepaalde situaties. Objectieve data is nuttig om patronen en trends te identificeren, terwijl subjectieve data helpt bij het begrijpen van de context waarin deze patronen en trends zich voordoen.

Door de twee soorten gegevens te combineren, kunnen organisaties een completer beeld krijgen van de situatie en de redenen achter bepaalde trends begrijpen.

Voordeel 3: Verbeterde communicatie
Het combineren van objectieve en subjectieve data kan ook leiden tot verbeterde communicatie tussen verschillende belanghebbenden. Objectieve data biedt een gemeenschappelijke basis voor discussie, terwijl subjectieve data de verschillende perspectieven en ervaringen van mensen benadrukt.

Door de twee soorten gegevens te combineren, kunnen belanghebbenden een gemeenschappelijk begrip ontwikkelen van een situatie en kunnen ze effectiever communiceren over de beste manier om ermee om te gaan.