Salarisonderzoek in IT: Belangrijkste resultaten in 5 grafieken

01 maart 2023 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel

Adviesbureau Berenschot en IT-mediaplatform AG Connect hebben de nieuwste editie van hun jaarlijkse salarisonderzoek uitgebracht. Een rondje langs de belangrijkste bevindingen, samengevat in vijf grafieken.

Arbeidsmarktpositie en beloning

Een krappe meerderheid van de respondenten (52%) laat aan de onderzoekers weten dat ze vinden dat hun positie op de markt het afgelopen jaar is verbeterd. 5% vindt dat hun positie juist is verslechterd.

Met het oog op de beloning van IT’ers, geeft ruim de helft van de respondenten (58%) – net als in andere jaren – aan dat hun beloning het afgelopen jaar is gestegen. Wat echter wel opvalt is dat krap een derde vindt dat zij minder dan marktconform beloond worden.

Salarisonderzoek in IT Belangrijkste resultaten in 5 charts chart

Werkdruk/minder werken

Maar liefst 40% van de ondervraagde IT’ers geeft in het onderzoek aan de werkdruk hoog te vinden, 9% vindt die zelfs te hoog. Toch lijkt het sentiment rondom de ervaren werkdruk te zijn verbeterd – een jaar eerder gaf 48% van de IT’ers aan dat de werkdruk hoog was en vond 11% de werkdruk te hoog.

“Werkgevers in algemene zin lijken ook weer iets beter de werkdruk te reguleren in dit eerste post-coronajaar, door bijvoorbeeld slimmer hybride te werken en door het beter balanceren van de hoeveelheid calls voor werknemers of de lengte daarvan”, stelt Vincent Nuijten, senior consultant bij Berenschot. Inmiddels zegt iets minder dan de helft van de respondenten (48%) de huidige werkdruk normaal te vinden.

Gevraagd of de IT’ers minder zouden willen werken en of dat bij hun werkgever bespreekbaar is, laat het overgrote merendeel (60%) weten dat zij dat bij hun werkgever “gewoon kunnen aanvragen” en dat ze de kans groot achten dat het verzoek vervolgens ook wordt toegekend. 7% van de respondenten stelt dat een dergelijke verzoek niet mogelijk is, zo blijkt uit de rondgang.

Salarisonderzoek in IT Belangrijkste resultaten in 5 charts chart

Nieuwe baan? En hoe vind je die?

Hoewel de meeste IT’ers niet actief naar ander werk zoeken, staat een groot deel wel open voor een mooie kans (53%) als die zich zou voordoen. Slechts 8% zoekt echt actief naar ander werk, ofwel bij een andere werkgever ofwel bij de huidige werkgever. In het geval dat IT’ers naar een andere baan op zoek gaan, vormen het eigen netwerk (78%) en online vacatures (69%) de meest ingezette middelen.

Slechts 28% van de respondenten vertrouwt bij hun zoektocht naar nieuw werk op headhunters, ofwel omdat ze sceptisch zijn of denken dat headhunters over onvoldoende IT-kennis beschikken. Ruim 52% van de IT’ers denkt namelijk niet dat recruiters voldoende kennis hebben om een relevant aanbod te doen.

Salarisonderzoek in IT Belangrijkste resultaten in 5 charts chart

Salaris weer belangrijke factor

Gevraagd waarom de IT’ers een mogelijk overstap overwegen, geeft een ruime meerderheid (62%) aan dat salaris de belangrijkste beweegreden vormt – een kentering ten opzichte van de bevindingen uit eerdere jaren. Want salaris stond de afgelopen jaren veelal op de derde plek. Toen waren sfeer en de aanwezige ontwikkelmogelijkheden belangrijkere factoren.

Tegenwoordig staan ontwikkelmogelijkheden met 45% op de tweede plaats en is sfeer zelfs naar de vijfde plek gedaald. Secundaire arbeidsvoorwaarden (37%) en mobiliteit (35%) worden nu als belangrijkere factoren gezien. Opvallend is dat circa één op de vijf IT’ers (19%) de (hoge) werkdruk noemt als reden om een andere baan te overwegen.

Maar naar wat voor organisatie willen IT’ers dan als alternatief? Uit de antwoorden van de respondenten komt naar voren dat de IT’ers – net als in andere jaren – de voorkeur geven aan een non-profit of een organisatie in de publieke sector: 41% wil daar het liefste werken.

33% van de respondenten werkt liever bij een multinational of een internationale organisatie en 29% zou het liefste vetrekken naar een for-profit mkb’er met meer dan 250 werknemers.

Salarisonderzoek in IT Belangrijkste resultaten in 5 charts chart

Wat bepaalt de werktevredenheid?

Tot slot kregen de IT’ers de vraag voorgelegd welke elementen bepalend zijn voor hun werktevredenheid. Uit hun antwoorden komt naar voren dat 86% van de respondenten de sfeer en collegialiteit het belangrijkste vinden om tevreden te zijn over hun werkplek.

Voor 76% houden ‘uitdagende projecten’ hen tevreden, terwijl salaris (73%) op de derde plek te vinden is, direct gevolgd door flexibele werktijden (72%).

Salarisonderzoek in IT Belangrijkste resultaten in 5 charts chart

Voor hun onderzoek ondervroegen Berenschot en AG Connect zo’n 400 respondenten. 45% van deze groep is in loondienst bij een IT-bedrijf en 39% bij een niet-IT-bedrijf. 8% is zzp’er, directeur of eigenaar. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 47 jaar.