ConQuaestor: Eurocrisis biedt CFOs treasury kansen

13 september 2012 Consultancy.nl

De huidige Euro crisis wordt in zijn algemeenheid als een bedreiging gezien voor onze economie. Toch biedt de huidige situatie ook kansen. Een devaluatie van nieuwe valuta in bedreigde landen biedt namelijk kansen voor een offensieve strategie waarin rendabele investeringen in bijvoorbeeld nieuwe productie capaciteit worden gedaan. Kiest de onderneming voor een dergelijke offensieve strategie dan brengt dit een hoop nieuwe uitdagingen voor de CFO met zich mee.
 
Heineken en andere multinationals hebben vooruitlopend op een euro-crisis overtollige kasgeld uit Griekenland gehaald anticiperend op een waarschijnlijke devaluatie van de koers van de nieuwe munt na uittreding uit de EMU. Na een mogelijke uittreding van Griekenland kunnen de geparkeerde cash reserves namelijk niet meer in Euro’s uit Griekenland gehaald worden, maar worden automatisch in de nieuwe Griekse munt geconverteerd; een munt die naar waarschijnlijkheid direct zal devalueren ten opzichte van de officiële conversie koers.
 
De vraag is of alle ondernemingen die actief zijn in Griekenland of in andere bedreigde landen zoals Spanje en Portugal dezelfde defensieve maatregelen zouden moeten nemen.
 
Devaluatie van de nieuwe valuta
Een devaluatie van de nieuwe valuta in deze landen biedt juist ook kansen voor een offensieve strategie waarin rendabele investeringen in bijvoorbeeld nieuwe productie capaciteit worden gedaan. Immers de concurrentie positie van deze landen zal verbeteren doordat locale kosten fors zullen dalen ten opzichte van de kosten in landen die in de Euro zone zullen blijven. Gecombineerd met een goed geschoolde beroepsbevolking en wellicht een locale overheid die gretig nieuwe investeringen zal verwelkomen, kan het investeringsklimaat wel eens gunstig worden. We zien dan ook voorbeelden van ondernemingen die dit pad durven te bewandelen.
 
Financiering
Aan de financieringskant liggen er ook kansen. Staatsobligaties van de uittredende landen zullen tegen een discount verhandeld worden. In het verleden zijn voor investeringen in Latijns Amerikaanse landen zogenaamde  debt for equity swaps ontwikkeld waarbij de investerende partij in de secundaire markt staatsobligaties van de betreffende landen tegen een discount opkoopt en deze staatsobligaties als betaalmiddel gebruikt (op basis van de nominale (100%) waarde) om de investering te betalen. Deze transactie levert dan automatisch een discount op voor de investerende partij.
 
Men zal daarentegen wel met diverse onzekerheden rekening moeten houden zoals de mogelijkheid dat  overheden komen met restricties op het gebied van kapitaalverkeer met als resultaat dat ondernemingen niet vrijelijk over hun monetaire tegoeden in de betreffende landen kunnen beschikken. Met betrekking tot het aangaan met overeenkomsten met locale ondernemingen zal een verhoogd performance risico optreden waardoor verplichtingen niet altijd zullen worden nagekomen.
 
Uitdagingen van offensieve strategie
Kiest de onderneming voor een dergelijke offensieve strategie dan brengt dit een hoop nieuwe uitdagingen voor de CFO met zich mee.
 
Ondernemingen kunnen nu al starten met scenario planning waarin verschillende strategische opties worden getoetst middels verschillende scenario’s. Hierbij is de euro exit van een of meerdere landen gecombineerd met een forse devaluatie van de nieuwe munten een van deze scenario’s. Om deze scenario’s goed door te rekenen is het van belang dat deze ondernemingen een zo exact mogelijk inzicht hebben in hun toekomstige cashflow in de verschillende landen waarbinnen men actief is. Tevens dient men inzicht te hebben in het effect van de belangrijkste value drivers op de hoogte van de cashflow.
 
Ten tweede is het van belang dat men onderzoekt of  de bestaande ICT systemen adequaat zijn ingericht om de financiële administratie in meerdere valuta’s te kunnen voeren en om valuta transacties te kunnen administreren. Allen op deze wijze ontstaat er inzicht in de  valuta exposure.
 
Ten derde zal de CFO zich moeten gaan verdiepen in de huidige en toekomstige wet- en regelgeving in de betreffende landen op het gebied van investeringen en kapitaal transacties. Op deze wijze kan men de meest gunstige onderhandelingspositie ten opzichte van de overheden creëren.
 
Tenslotte zal de CFO het risico management beleid grondig moeten aanpassen. Credit Assessments van ondernemingen in de betreffende landen zullen scherper moeten worden uitgevoerd. Contracten met de ondernemingen zullen moeten worden herzien om de organisatie zoveel mogelijk te vrijwaren van (vermijdbare) risico’s.
 
Al met al  komt er veel werk op de CFO af en wordt er een beroep gedaan op nieuwe kennis en competenties van deze persoon.
 
Een CFO die voldoende is voorbereid en uitgerust voor deze taken is een must voor ondernemingen die  zichzelf niet willen beperken tot  het hanteren van een defensieve strategie (terugtrekken en schade preventie) maar willen opteren voor een meer offensieve strategie.
 
Tips voor de CFO
1. Zorg voor een adequaat cashflowmodel. Middels een op maat gesneden cashflow model kan de toekomstige financiële weerbaarheid  van de onderneming worden getoetst door middel van ‘stress testing’. Het cashflow model dient dan wel de belangrijkste value drivers van de ondernemingen te bevatten. Onderscheid kan dan gemaakt worden tussen Externe value drivers (niet beïnvloedbare) zoals wisselkoersen, consumptie groei/uitval percentages, grondstof prijzen, en loonkosten ontwikkelingen en Interne) value drivers (beïnvloedbare zoals prijzen, productie hoeveelheden, indirecte kosten, en inkoopprijzen
 
2. Zorg voor adequate ondersteuning door een gespecialiseerde bank met aantoonbare ervaring in de Zuid Europese landen en met de genoemde financiële instrumenten. Laat u bijstaan door adviseurs met goede contacten met overheidsinstanties voor zover de onderneming deze contacten niet zelf heeft.
 
3. Laat de contracten met ondernemingen altijd vooraf toetsen door uw juridische adviseurs.
 
4. Speel de rol van business partner en vindt de juiste balans tussen het faciliteren van ondernemerschap en het beheersen van de risico’s.
 
Een artikel van Frans Cleton, Managing Consultant Treasury Management bij ConQuaestor.

Nieuws

Meer nieuws over