Capgemini helpt Eneco met realiseren van één megaton CO2-reductie

23 maart 2023 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Capgemini gaat Eneco ondersteunen bij het verwezenlijken van zijn duurzaamheidsambities. Samen gaan de bedrijven de impact onderzoeken van engineering, digitalisering, data, businesstechnologie en platforms op het verminderen van scope 1-, 2- en 3-emissies.

Een kleine twee jaar geleden presenteerde Eneco zijn One Planet-plan: in 2035 moeten zowel de eigen activiteiten als de geleverde energie aan klanten klimaatneutraal zijn. Daarmee vervroegde het energiebedrijf zijn deadline met 15 jaar: oorspronkelijk mikte Eneco op klimaatneutraliteit in 2050.

Het plan – waarvoor de aannames zijn gevalideerd door Boston Consulting Group – voorziet onder meer in het sluiten/ombouwen van gascentrales, verduurzamen van woningen, grootschalige elektrificatie van industrie, mobiliteit en de gebouwde omgeving en het versnellen van duurzame warmte.

Capgemini helpt Eneco met realiseren van één megaton CO2-reductie

De samenwerking met Capgemini richt zich grotendeels op de mogelijkheden die nieuwe technologie biedt om bij te dragen aan de CO2-reductie. Eneco en Capgemini gaan onderzoeken hoe met behulp van engineering, digitalisering, data, kunstmatige intelligentie, businesstechnologie en platforms kan worden gewerkt aan de innovatie van bedrijfsmodellen, processen en technologie.

De ambitie is om de CO2-uitstoot met één megaton te verminderen tegen 2030. Daarmee draagt het programma naar verwachting voor zo’n 17% bij aan Eneco’s CO2-reductiedoelstellingen voor dat jaar.

Scope 3 goed voor 90%

Om deze ambitie te verwezenlijken richt de samenwerking zich op alle drie de uitstootcategorieën. Scope 1 betreft de CO2-uitstoot van bronnen binnen de eigen organisatie en scope 2 de uitstoot veroorzaakt door zelf ingekochte energie.

In het geval van een energiebedrijf als Eneco zijn de scope 3-emissies echter met afstand het grootst. Deze categorie bevat namelijk ook de uitstoot veroorzaakt door alle energie die wordt geleverd aan de klanten. Bij Eneco is scope 3 goed voor bijna 90% van alle uitstoot.

De inspanningen zullen zich dan ook vooral richten op deze derde categorie. Omdat deze uitstoot onlosmakelijk is verbonden met de talloze klanten en partners van Eneco, wordt nadrukkelijk ingezet op sector-overstijgende samenwerking met alle belanghebbenden.

“Wij streven ernaar actief samen te werken met alle spelers in de gehele waardeketen om onze energietransitie-doelstellingen te bereiken”, stelt Erwin Leeuwis, directeur Corporate Strategy bij Eneco.

Innovaties testen

Capgemini en Eneco hebben het potentieel beoordeeld van een aantal innovaties die kunnen helpen bij onder meer de elektrificatie, het uitfaseren van aardgas en het versnellen van duurzame warmteoplossingen.

“Zowel Capgemini als Eneco wil ervoor zorgen dat de ambitie van ons partnership zowel betekenisvol als meetbaar is.”

Enkele concrete innovaties waaraan wordt gewerkt zijn B2B-decarbonisatiediensten om Eneco’s zakelijke klanten te helpen hun CO2-uitstoot verder te verminderen, een digitaal platform om vraag en aanbod van hernieuwbare energie in balans te brengen met de energiehandel en digital twins om de kosten van de bouw en exploitatie van onshore- en offshore-windparken te verlagen.

Ook zal Capgemini Eneco helpen zijn scope 1- en 2-emissies te verminderen door de IT-voetafdruk te beperken, de energie-efficiëntie van kantoren en gebouwen die Eneco gebruikt te verbeteren en de CO2 in Eneco’s eigen energievoorziening en productieketen terug te brengen.

Betekenisvol en meetbaar

De samenwerking maakt deel uit van de bredere tienjarige overeenkomst die Capgemini en Eneco in de zomer van 2022 sloten om Eneco’s transitie naar duurzame energie te versnellen. “De technologie- en innovatiecapaciteiten van Capgemini en zijn wereldwijde aanwezigheid zullen deze positieve en belangrijke stap op onze weg naar net zero mogelijk maken”, aldus Leeuwis.

“Zowel Capgemini als Eneco wil er graag voor zorgen dat de ambitie van ons partnership zowel betekenisvol als meetbaar is”, voegt Marjolein Holsboer toe, Energy en Utilities Leader bij Capgemini Nederland. “In combinatie met Eneco’s expertise op het gebied van energieproductie en -transitie, zullen de CO2e-rekenmodellen die we opzetten om een reeks innovaties te testen en te evalueren ertoe bijdragen dat we dit ambitieuze doel samen bereiken.”

In 2020 kwamen de scope 1-, 2- en 3- emissies van Eneco in totaal uit op 13,9 megaton CO2. Het is niet bekend hoe hoog de huidige uitstoot ligt. Eneco verwacht in 2035 nog 0,9 Megaton CO2-emissie tijdelijk te moeten compenseren.