Mobilee Scan: Waar staat de organisatie met zijn digitale transformatie?

21 maart 2023 Consultancy.nl 5 min. leestijd

Hoe staat het met de digitale transformatievolwassenheid van mijn organisatie? En is de organisatie wel klaar om vervolgstappen te zetten? In de snel digitaliserende wereld van vandaag zijn dit vragen die managers zich dagelijks stellen. Een nieuwe digitale transformatiescan van Mobilee biedt uitkomst en geeft inzicht.

Met de zogeheten ‘Business en IT-scan digitale transformatie’ krijgen managers inzicht in de status van een digitale transformatie binnen een afdeling of zelfs de gehele organisatie. Om de volwassenheid in kaart te brengen, plot de scan de volwassenheid langs zes dimensies, die allemaal bepalend zijn voor het laten slagen van een digitale transformatie.

De zes dimensies zijn: operationele excellentie, wendbaar organiseren, data als strategische grondstof, slagvaardige informatiemanagement/informatievoorziening, perfecte klantbeleving en visie en leiderschap.

Business & IT-scan digitale transformatie van Mobilee management & advies

De scan levert uiteindelijk een rapport op, waarin managers de gemiddelde score (op een schaal van 0 tot 5) per dimensie gepresenteerd krijgen. Dat biedt ze inzicht in welke stappen gezet dienen te worden om naar een volgend volwassenheidsniveau te kunnen komen.

Vul de scan in: Bekijk de Business en IT-scan digitale transformatie op de website van Mobilee.

Centraal in de Mobilee-scan is de focus op de organisatorische elementen van digitale transformatie. Naast allerlei technische aspecten van digitalisering die in orde moeten zijn, dient ook de organisatie voor de verandering klaargestoomd te worden. Dat betekent onder meer dat leiders en teams zich committeren aan de nieuwe manier van werken en getraind zijn met de juiste kennis en kunde.

Over de zes dimensies

1: Perfecte klantbeleving
Hoe kunnen de verwachtingen van klanten overtroffen worden? Hoe komen we tot een duurzame klantrelatie en stemmen we de klantervaring af op de individuele klant(behoefte), over alle kanalen heen en op elk moment?

Een belangrijk onderdeel van de missie en visie van een organisatie is vaak het verhogen van de waarde voor klanten, burgers of cliënten. De klantervaring en -beleving verbeteren is hierbij het streven. Een klantreis brengt de digitale voetstappen van de klant in beeld, zodat gericht de beleving versterkt kan worden en de klanttevredenheid toeneemt, wat leidt tot een hogere klantwaarde.

2: Operationele excellentie
Hoe zorgt de organisatie dat klanten continu de best mogelijke producten en dienstverlening krijgen aangeboden? Hoe kan gezorgd worden dat de primaire processen en ketens continu worden verbeterd, zodat klanten kwaliteit geleverd krijgen tegen een uitstekende prijs?

Binnen operationele excellentie staat het creëren van klantwaarde centraal. Het doel van operationele excellentie is het leveren van het juiste product, voor de juiste prijs en op het juiste moment aan de klant.

3: Wendbaar organiseren
Hoe kan de organisatie aangepast worden aan snel veranderende omstandigheden? Hoe te zorgen voor een ondernemende cultuur en een kortcyclische manier van werken om constant waarde te leveren?

Wendbaarheid is van belang voor organisaties die snel willen inspelen op een veranderende omgeving. Enerzijds moet een organisatie de ‘lenigheid’ hebben om te veranderen, anderzijds moet de organisatie ook robuust genoeg zijn om veranderingen op te vangen.

4: Data als strategische grondstof
Hoe kan maximale waarde uit data gehaald worden? En hoe kunnen beschikbare databronnen optimaal worden benut en de inzichten hieruit gebruikt worden om de organisatie continu te verbeteren?

Creëer een slimme en datagedreven organisatie met een analytische bedrijfscultuur. De waarde van datagedreven werken kan uit alle onderdelen van de organisatie gehaald worden, van de commerciële afdelingen tot het management en de bedrijfsvoering.

5: Slagvaardige informatiemanagement
Hoe kan de informatievoorziening (strategisch) georganiseerd worden voor een maximale ondersteuning van de organisatie? Hoe kunnen IT-middelen effectief ingezet worden en kan een betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige informatievoorziening worden neergezet?

Informatievoorziening en informatiemanagement (IV/IM) vormt de spil tussen de behoeften van de business en de (on)mogelijkheden van IT. Er zijn kansen om met IT meer waarde te creëren door IT in te zetten voor onder ander productvernieuwing, optimalisatie van processen of zelfs nieuwe businessmodellen. Nieuwe technologische ontwikkelingen geven mogelijkheden voor innovaties.

6: Visie en leiderschap
Hoe kan het management een eenduidige visie formuleren over digitale transformatie? En zijn managers in staat om leiding te geven aan de transitie en dit duidelijk te communiceren binnen de organisatie?

Een dergelijk traject vraagt om een ‘transformationele leiderschapsstijl’, waarmee het management medewerkers inspireert (op basis van een gedeelde visie) en een omgeving creëert die motiverend en ondersteunend is voor medewerkers. Daarbij is het belangrijk dat het management het belang van de digitale transformatie actief uitdraagt en zich als sponsor voor de digitale transformatie opstelt.

Met andere woorden, het leiderschap vervult een voorbeeldfunctie als het gaat om het omarmen van de transformatie.