Arthur D. Little: CEO’s zien groeikansen ondanks tegenwind

14 maart 2023 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Wereldwijd strategie en managementconsultancykantoor Arthur D. Little heeft de 2023-editie van zijn CEO Study uitgebracht. Een overzicht van de belangrijkste bevindingen uit het rapport, samengevat in vier grafieken.

Kansen voor groei

Ondanks de huidige economische tegenwind en de vele uitdagingen – mede het gevolg van het onzekere geopolitieke landschap – zijn CEO’s wereldwijd relatief optimistisch over de toekomstige kansen voor hun organisatie. Het optimisme over de economische groei voor de komende drie tot vijf jaar verschilt echter sterk per regio.

How do you expect the global economic outlook to evolve in the next 3-5 years?

Waar liggen de kansen?

Er zijn verschillende redenen waarom de CEO’s groei nastreven. De meeste CEO’s zien groei in het bijzonder als een manier om de toekomstbestendigheid van hun organisatie op de lange termijn veilig te stellen. Vooral CEO’s van energie- en nutsbedrijven geven dit aan (48%). Meer dan een kwart van de topmannen en topvrouwen stelt dat groei noodzakelijk is om investeerders tevreden te stellen.

Why is growth important for your organization

Groei. Maar hoe?

Gevraagd hoe zij denken groei te kunnen realiseren, wijst de helft van de CEO’s naar geografische uitbreiding in nieuwe markten. Overige maatregelen die op de groeiagenda staan: het uitbreiden van klantsegmenten, focussen op de kernactiviteiten van de organisatie, kostenoptimalisatie (waardoor financiering wordt vrijgemaakt voor groei-investeringen) en het doen van overnames.

What are the most important growth strategies you are adopting for your organization?

Wat zijn de succesfactoren?

Willen groeien is één, maar daadwerkelijk groei realiseren is twee. Diverse uitdagingen kunnen de groei van organisaties in het huidige klimaat in de weg staan. De CEO Survey van Arthur D. Little bevestigt echter opnieuw het beeld dat leiders goed op de hoogte zijn van zowel de diverse valkuilen als de succesfactoren voor een succesvolle groeistrategie.

Over één aspect lijken de CEO’s het in het bijzonder eens te zijn: technologie is dé bepalende factor voor toekomstige bedrijfsgroei. Op de tweede plek staan de sterk gestegen grondstofprijzen en de toegenomen geopolitieke spanningen, vooral het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Daarnaast is ook talent volgens de CEO’s een bepalende succesfactor.

What are the most critical factors to your company’s future growth

CEO Study

Voor zijn onderzoek ondervroeg Arthur D. Little circa 250 CEO’s van bedrijven wereldwijd, waaronder ook in Nederland.

“Ondanks de huidige uitdagingen en de grimmige macro-economische vooruitzichten voor 2023, zijn de meeste CEO’s optimistisch over de toekomst”, laat Arthur D. Little-CEO Ignacio García Alves weten in reactie op de bevindingen. “Ze zien ondanks de tegenspoed kansen en kijken verder dan de huidige crisis en voorzien een positievere toekomst voor hun organisatie en de samenleving in zijn geheel.”