Orchard Finance helpt Caldic bij implementatie van treasury-systeem

02 februari 2023 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Om zijn treasury-functie te professionaliseren besloot Caldic enkele jaren geleden tot de implementatie van een zogeheten TMS-systeem. Orchard Finance begeleidde de selectie van de leverancier en ondersteunde ook bij de implementatie.

Het in Rotterdam en Nieuwegein gevestigde Caldic is een distributeur van fijnchemische producten met een focus op het life sciences-segment (voeding, farma en consumentenverzorging) en de markt voor industriële formuleringen.

Nadat het bedrijf in 2017 was overgenomen door een private equity-investeerder, maakte Caldic de transitie naar een meer gecentraliseerde organisatie. Hierdoor veranderde ook de wensen ten aanzien van de treasury-functie.

Orchard Finance helpt Caldic bij implementatie van treasury-systeem

Later dat jaar werd Bas Baaten de allereerste Treasury Manager in de geschiedenis van Caldic. Zijn voornaamste taak: zorgen voor voldoende liquiditeit en een gecentraliseerd schuldmanagement. Na het opzetten van een wereldwijde ‘cash pooling’-structuur en een op Excel gebaseerd kortetermijn-‘cash flow forecasting’-proces, was Caldic klaar voor een volgende stap.

Zo wilde het bedrijf meerdere professionaliseringsslagen maken. Bijvoorbeeld het centraliseren van de afdekking van valutarisico’s, een beter inzicht krijgen in zijn risicoposities, transparantere rapportages en betere voorspellingen van de bedrijfsvooruitzichten.

Een nieuw treasury management systeem (TMS) moest in dat kader uitkomst bieden en zou bovendien zorgen voor meer efficiency binnen de treasury-afdeling, door meer standaardisatie en automatisering.

De implementatie

Om er zeker van te zijn dat Caldic het beste systeem in huis zou halen, schakelde Baaten de hulp in van treasury consultants van Orchard Finance. Na het doornemen van de belangrijkste functionele en technische vereisten vanuit Caldic werd een leverancierselectieproces gestart.

Verschillende TMS-leveranciers kwamen als mogelijke partner in beeld. Uiteindelijk viel de keuze op Salmon. Orchard Finance bleef vervolgens aan boord om de implementatie van Salmon in goede banen te leiden.

Sinds de livegang plukt Caldic de vruchten van zijn nieuwe TMS-systeem. Zo heeft het bedrijf zijn processen geharmoniseerd, gecentraliseerd en gestandaardiseerd. Het systeem heeft ook de integratie van nieuwe bedrijven vergemakkelijkt. Zo heeft Caldic inmiddels meerdere bedrijven overgenomen, die nu eenvoudiger zijn aangesloten op de bestaande financiële infrastructuur.