Atos Consulting: E-health cruciaal voor GGZ instellingen

07 september 2012 Consultancy.nl

In het huidige politieke klimaat is de grootste gemene deler de sterke nadruk op kostenbeheersing en de beoordeling op kwaliteit. In de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is e-health een belangrijk antwoord op de groeiende behoefte aan kostenbesparing. Zorgaanbieders die technologie weten om te zetten naar een kwalitatief en kosteneffectief zorgaanbod hebben in deze sector overlevingskansen. Dat concludeert Atos Consulting in de white paper “Scenario Planning: de GGZ-sector in 2020”.

In de scenario analyse staat Atos Consulting stil bij de belangrijkste trends en huidige ontwikkelingen in de GGZ markt. De vier scenario’s komen voort uit gesprekken met 30 bestuurders in de GGZ sector die de belangrijkste toekomstbeelden voor 2020 hebben geschetst.

‘Geleide economie’ scenario
Als gevolg van het huidige politieke klimaat en de economische situatie is in de zorg een sterke nadruk op kostenbeheersing en de beoordeling op kwaliteit. Voor de GGZ-sector betekent dit dat de gezondheidszorg zich beweegt naar een ‘geleide economie’, waarbij de overheid probeert haar financiën op orde te krijgen en GGZ-instellingen een focus aanbrengen in hun zorgaanbod. “In feite zorgt het scenario ‘geleide economie’ voor een gunstig klimaat waarin GGZ-instellingen beter kunnen innoveren om de kosten per cliënt en behandeling fors te beperken, met behoud van kwaliteit en effectiviteit”, stelt Wilco Bothof, Executive Partner Health van Atos Consulting. De vergelijkbaarheid van zorgkosten per GGZ-instelling en behandeling wordt groter en kan door verzekeraars worden ingezet om zorgbudgetten toe te wijzen. “Dit betekent dat van zorgaanbieders verlangd wordt om te investeren in zorg die waar mogelijk wordt ondersteund door technologie: zorg op afstand, e-Health en domotica”, aldus Sebastiaan ten Hove, Senior Business Consultant van Atos Consulting.

De GGZ-sector in 2020: technologie cruciaal
Volgens het adviesbureau geeft technologie en effectieve e-health in de komende jaren een belangrijk antwoord op de vraag hoe zorgkosten ingetoomd kunnen worden. Waar twee jaar geleden werd gesteld dat e-health een onzekere toekomst tegemoet gaat, zien we nu dat e-health niet meer weg te denken is binnen de GGZ. Zo vindt de patiënt steeds meer via internet zijn weg naar zelfhulp en instrumenten om de eigen psychische gemoedstoestand te onderzoeken en te verbeteren. Ook zijn er steeds meer mogelijkheden om via apps op mobiele apparatuur of andere medische hulpmiddelen de monitoring en zelfredzaamheid van patiënten te vergroten.

Nieuws