Berenschot ondersteunt boeren met verbetering van bodemkwaliteit

13 maart 2023 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Belangenbehartiger Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) heeft adviesbureau Berenschot ingeschakeld om de bodem van het Noord-Brabantse platteland te verbeteren.

De komende vijf jaar zullen ZLTO en Berenschot zo’n 2.200 agrariërs gaan ondersteunen bij het verbeteren van de kwaliteit van de bodem onder hun percelen. Op die manier kunnen de boeren en tuinders binnen afzienbare tijd voldoen aan de nitraatrichtlijn. 

Dat is een richtlijn van de Europese Unie (EU) om het gebruik van stikstof in de landbouwsector te beperken, met als doel de vervuiling van het oppervlakte- en grondwater te voorkomen. De Nederlandse overheid heeft deze richtlijn vertaald in een actieprogramma, waar ZLTO en Berenschot aan bijdragen via het deelprogramma BodemUP. 

Berenschot ondersteunt Brabantse boeren met verbetering van bodemkwaliteit

Daarbinnen gaan de twee organisaties samen met boeren en tuinders uit Noord-Brabant – die zich hiervoor zelf kunnen aanmelden – op zoek naar passende maatregelen die de bodemkwaliteit van het perceel verbeteren. Daarnaast zijn Berenschot en ZLTO ook betrokken bij het implementeren en evalueren van de maatregelen. 

Het gehele begeleidingstraject duurt in totaal drie jaar, waarbinnen de adviseurs ieder jaar minimaal drie keer bij het bedrijf van een boer of tuinder langsgaan. “Als ondernemer bepaal je zelf welke maatregelen zullen worden genomen”, laat een persvoorlichter van ZLTO weten.

Vitalere bodem

De verschillende maatregelen zullen volgens de twee organisaties leiden tot een vitalere bodem, waardoor water en voedingstoffen beter kunnen worden benut door de gewassen. Hierdoor heeft een agrariër minder gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest nodig die stikstof (nitraten) bevatten. 

Ook hebben agrariërs met een vitale bodem veel minder te maken met wateroverlast. Dat komt omdat de maatregelen onder andere verdichting tegengaan en daarmee zorgen voor een betere bodemstructuur. Zo kan het water beter wegstromen en mislukken oogsten minder vaak.

Daarnaast ondervinden agrariërs door een vitale bodem ook minder hinder van droogte. Hierdoor hoeven ze tijdens hittegolven minder grondwater op te pompen en uit te sproeien om hun gewassen in leven te houden. En dat is uiteraard een stap vooruit op het gebied van duurzaamheid.

Naast ZLTO en Berenschot wordt het BodemUP ook mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant en semioverheidsbedrijf Brabant Water, die het project financieren. Dat laatste geldt ook voor het ministerie van Landbouw Natuur & Voedselkwaliteit en de Europese Unie.

Het gaat overigens om de tweede editie van BodemUP. De eerste startte in 2018. Uit een voortgangsrapportage blijkt dat de bodemmaatregelen van eerdere deelnemers effect hebben gehad. “Er vindt bij hen bijvoorbeeld minder uitspoeling van stikstof naar grondwater plaats”, meldt de provincie Noord-Brabant.