Inter-Focus sluit zich aan bij initiatieven voor diversiteit en inclusie

30 november 2022 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Inter-Focus, een advies- en re-integratiebureau gericht op interculturele vraagstukken, heeft zijn commitment aan diversiteit en inclusie kracht bijgezet door zich aan te sluiten bij twee diversiteitsnetwerken.

Het in Rotterdam gevestigde Intercultureel Expertisecentrum Inter-Focus richt zich op drie thema’s: het ontplooien van intercultureel arbeidspotentieel, het verankeren van diversiteit en inclusie, en het stimuleren van vitaliteit en gezondheid van personeel in bedrijven.

Het bureau onderscheidt zich in de markt door diepe kennis van niet-westerse culturen. Oprichter Ethem Emre en directeur Leyla de Mos zijn beide van Turkse komaf, en veel van de meer dan tien experts hebben een niet-westerse achtergrond.

Leyla de Mos en Ethem Emre

“De praktijk wijst vaak uit dat medewerkers met een andere cultuur net een andere benadering behoeven”, zegt Emre. “Kennis van de (niet-westerse) mens achter ziekte- of arbeidsongeschiktheidsdossiers maakt ons uniek. Zo helpen we bedrijven, verzekeraars en belangenbehartigers (zoals advocaten) met het overbruggen van culturele verschillen in denken en zakendoen.”

Onder het motto ‘practice what you preach’ is het aan organisaties, en dus ook aan Inter-Focus, om ook in de praktijk de wens voor meer diversiteit en inclusie in het bedrijfsleven te vertalen naar concrete acties.

Om die reden heeft Inter-Focus, met zijn recente aansluiting bij twee netwerken gericht op diversiteit en inclusie, zijn concrete inspanningen op dit gebied verder kracht bijgezet.

010 Inclusief en Charter Diversiteit

Zo is Inter-Focus om te beginnen toegetreden tot het netwerk van 010 Inclusief. Dit platform ondersteunt werkgevers en werknemers uit alle sectoren van de Rotterdamse arbeidsmarkt.

010 Inclusief biedt toegang tot een netwerk van bedrijven en dienstverleners, waaronder nu dus ook Inter-Focus. Samen zullen zij optrekken ten behoeve van een van de (gemeenschappelijk) doelen van de aangesloten partners: een gevarieerd en dus veerkrachtig personeelsbestand en een sterkere inclusieve bedrijfscultuur.

Lees ook: Bisnez treedt toe tot netwerk 010 Inclusief.

Verder ondertekende de Rotterdamse adviesboutique het Charter Diversiteit, waarmee bedrijven laten weten diversiteit en inclusie als meerwaarde te zien voor hun organisatie. Het charter is een initiatief van SER Diversiteit in Bedrijf, een onderdeel van de Sociaal-Economische Raad (SER) gericht op het bevorderen van diversiteit en inclusie op de werkvloer.

SER Diversiteit in Bedrijf hanteert een brede visie op diversiteit en richt zich op vijf dimensies: arbeidsvermogen, culturele diversiteit, gender, leeftijd en LHBTI+. Uiteindelijk doel is het creëren van een arbeidsmarkt waarin verschillen gewaardeerd en optimaal benut worden.

Bij het ondertekenen van het charter liet Inter-Focus-oprichter Emre weten dat hij hoopt dat met de ondertekening “opnieuw de aanzet wordt gegeven tot de ontwikkeling dat werkgevers goed om zich heen (blijven) kijken om talentvolle, jonge, niet-westerse professionals te enthousiasmeren om bij hen aan de slag te gaan.”

Lees ook: Morgens ondertekent Charter Diversiteit: ‘Verschillen maken ons sterker’.

Onlangs presenteerde SER Diversiteit in Bedrijf ook het nieuwe Charterdocument Leeftijdsdiversiteit, een diversiteitsdimensie die vaak onderbelicht blijft in diversiteits- en inclusiebeleid. Daarin wordt onder meer betoogd dat een mix van jong en oud op de werkvloer bijdraagt aan betere bedrijfsresultaten.

Het Charterdocument biedt inzichten voor effectief beleid, zoals het betrekken van jong en oud en Nederlanders met een migratieachtergrond bij het opstellen van vacatures en het verbeteren van de beeldvorming door het gebruik van rolmodellen.

Onderaannemer voor consultancy

“De toekomst van diversiteit en inclusie biedt een ‘return on investment’ voor maatschappelijke uitdagingen zoals vergrijzing, tekorten op de arbeidsmarkt en de war for talent”, zegt Emre. “Als een soort onderaannemer geven wij ‘handjes en voetjes’ aan beleidsadviezen van consultancy wiens klanten concrete diversiteits- en inclusiemaatregelen willen implementeren.”