Adviesbureaus (van groot tot klein) steunen Diversity Day 2022

30 september 2022 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Op dinsdag 4 oktober is het weer zover: Diversity Day. Door heel het land – waaronder bij grote corporates en 20+ adviesbureaus – vinden op deze dag initiatieven plaats die de aandacht vragen voor (meer) inclusie en diversiteit.

Diversity Day werd in 2019 in het leven geroepen door de Sociaal Economische Raad (SER). Het adviesorgaan bevordert diversiteit en inclusie op de werkvloer en ondersteunt bedrijven bij het opzetten, uitvoeren en monitoren van hun diversiteitsplannen.

“Op deze dag van verbondenheid laten we zien dat een mix van mensen met een verschil in culturele afkomst, seksuele oriëntatie, leeftijd, gender of arbeidsvermogen positief is”, aldus de organisatoren. Onder het motto ‘Verschil Verrijkt!’ organiseren op 4 oktober bedrijven in heel het land feestelijke activiteiten om diversiteit en inclusie te bevorderen.

Diversity Day 2022

Vorig jaar deden ruim 425 bedrijven mee aan Diversity Day. Dit jaar staat de teller op het moment van schrijven al op meer dan 600 bedrijven. Onder de grote groep deelnemers zijn volgens de website van de SER ook zo’n 20 adviesbureaus te vinden.

Van groot tot klein, van generalisten tot nichespelers, en bij consultants in alle uithoeken van het land leeft de wil om een bijdrage te leveren aan deze bijzondere dag. Alle deelnemers delen de uitgangspunten zoals door de SER verkondigd, maar zullen op geheel eigen wijze invulling geven aan hun initiatieven. Denk bijvoorbeeld aan een training, lunch of evenement.

Sommige bureaus pakken het groots aan. Zo koos Deloitte er vorig jaar voor om zijn steun aan Diversity Day (Deloitte is een van de hoofdsponsoren van het SER-initiatief) gelijk te laten vallen met de lancering van een nieuw Inclusion & Diversity Learning-curriculum – een online portaal waar alle Deloitte-collega’s in ons land trainingen, artikelen en video’s kunnen vinden.

De lijst van bureaus die zich formeel hebben verbonden aan Diversity Day 2022:

- Accenture
- Atos
- Baker Tilly
- BearingPoint
- Been Management Consulting
- Berenschot
- Capgemini
- CJ Vinkenburg Advies
- Deloitte
- EY
- Grant Thornton
- Kirkman Company
- Leeuwendaal
- Malik & Guediche Consultancy
- Ocullus Consulancy
- Pentascope
- PwC
- SheConsult
- Sia Partners
- Wise Up Consultancy

Maar er zijn natuurlijk ook tal van bureaus die zullen stilstaan bij deze dag (en bij deze belangrijke thema’s), ondanks dat ze niet verbonden zijn aan het SER-initiatief. Zo laat een rondgang van Consultancy.nl langs de verschillende LinkedIn-pagina’s van consultancybureaus onder andere zien dat het veel breder wordt opgepakt binnen de sector.

Deze aandacht voor diversiteit & inclusie is goed te begrijpen. Want waar bijvoorbeeld de mix tussen mannen en vrouwen vaak aan de onderkant van de consultancypyramide nog aardig in balans is, loopt het aandeel van vrouwen sterk af naarmate de top wordt bereikt. Veel bureaus zijn daarom volop bezig met het helpen van vrouwen om dit glazen plafond te doorbreken.

Datzelfde geldt wanneer bijvoorbeeld wordt gekeken naar diversiteit in termen van achtergrond. De consultancy is anno 2022 nog altijd geen ware weerspiegeling van de maatschappij, waardoor bureaus in toenemende mate actief initiatieven uitrollen. Deze hebben het doel mensen van andere culturen en achtergronden een gelijke kans te bieden om zich aan te sluiten bij de adviesbranche.

De consultancy staat hierin niet alleen. Volgens onderzoek van het Top Employers Institute – waarvan de resultaten op Diversity Day worden uitgebracht – wint het thema in hoog tempo terrein binnen het HR-beleid van grote bedrijven.

Lees ook: Bedrijven steken veel meer aandacht in inclusief beleid voor vrouwen.

Volgens de onderzoekers heeft nu meer dan 80% van de grote werkgevers een organisatiebreed diversiteits- en inclusieprogramma. Dit is een forse stijging ten opzichte van het voorgaande jaar, waarin het percentage op 66% lag.