Innergo helpt Woonzorg Nederland met nieuwe app, website én werkwijze

20 september 2022 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Om zijn dienstverlening verder te verbeteren ontwikkelde Woonzorg Nederland een nieuwe app en website. Als product owner speelde adviesbureau innergo een belangrijke rol bij de livegang én de nieuwe werkwijze in de weg daarnaartoe.

Woonzorg Nederland is een landelijke woningcorporatie, maar geen gewone. De organisatie richt zich volledig op seniorenhuisvesting. Verspreid over 170 gemeenten verhuurt Woonzorg maar liefst 43.000 wooneenheden, waarvan 30.000 aan particulieren en 13.000 aan verzorgings- en verpleeghuizen.

In zijn ambitie om de Nederlandse ouderenhuisvesting naar een hoger plan te tillen zet Woonzorg onder meer in op voortdurende innovatie. Zo ook in de manier waarop wordt gecommuniceerd met bewoners.

Woonzorg Nederland

Daarvoor maakt Woonzorg sinds kort gebruik van de Woonzorgthuis-app en de vernieuwde Woonzorg-website. Beide werden ontwikkeld in samenwerking met innergo. Daarbij trad het organisatieadviesbureau op als product owner.

“We speelden een rol in de ontwikkeling van deze digitale kanalen om functionaliteiten te ontwikkelen met toegevoegde waarde voor de huurders van Woonzorg”, vertelt Jacolien Dijkema, organisatieontwikkelaar bij innergo. “Met een agile werkwijze pakten we samen met een multidisciplinair team in samenkracht de ontwikkeling aan.”

Nieuwe manier van werken

Deze aanpak hield ook in dat de opdracht verder ging dan puur het begeleiden van de ontwikkeling van de app en website: het vroeg ook om een nieuwe manier van werken binnen Woonzorg. Dijkema: “Dat zorgde voor een extra uitdaging, maar door deze nieuwe werkwijze blijft Woonzorg wendbaar, omdat er kortcyclisch input van stakeholders en feedback van huurders wordt gevraagd.”

Gedurende het ontwikkeltraject werkte een een multidisciplinair team bestaande uit een scrummaster, communicatiestrateeg, clustermanager(s), trainees en designers per twee weken aan gerichte, vooraf gedefinieerde resultaten.

Innergo’s rol daarin was drieledig. Ten eerste trad het bureau op als aanspreekpunt richting de externe leveranciers en hun ontwikkelteams. “In de ontwikkeling van de digitale producten werd veel samengewerkt met externe (IT-)leveranciers”, legt Dijkema uit. “In die samenwerking zagen we erop toe dat de juiste functionaliteiten werden gerealiseerd.”

Jacolien Dijkema, Innergo

Ten tweede begeleidde innergo de scrumrituelen, zoals een planning, refinement en stand-up. “Hierbij werkten we nauw samen met de scrummaster. Als product owner van het team bepaalden wij wat er moest gebeuren. Het team kon zich focussen op hoe ze dit zouden doen.”

Ten derde ondersteunde het bureau de nieuwe agile manier van werken. “We werden daar al vroeg in betrokken, waardoor het scrumteam waarin we actief waren een van de eerste teams was dat zo werkte. Zo konden we ook fungeren als sparringpartner voor andere product owners en programmamanagers om de uitdagingen van het nieuwe werken gezamenlijk te bespreken.”

Stevige basis voor de volgende stappen

Zo slaagde Woonzorg er met hulp van innergo in om de nieuwe app en website te lanceren. “Daarmee is Woonzorg weer een stap dichter bij zijn ambitie om de seniorenhuisvesting naar een hoger plan te tillen”, aldus Dijkema.

Dankzij de agile werkwijze die daarbij is omarmd is de organisatie bovendien beter gepositioneerd voor het zetten van de volgende stappen. “Vanuit deze stevige basis kan Woonzorg zichzelf digitaal doorontwikkelen om zo zijn dienstverlening blijvend te verbeteren en te optimaliseren.”

Dijkema blikt dan ook tevreden terug op de opdracht. “Als innergo zijn wij trots op wat er al is bereikt en wensen wij Woonzorg veel succes bij alle mooie ontwikkelingen die nog te wachten staan.”