First Consulting helpt energiespeler met marktmodel

20 juni 2012 Consultancy.nl

De energiemarkt is volop in beweging. De uitrol van de slimme meter, wetswijzigingen en markt-afspraken tussen leveranciers en netbeheerders vinden achtereenvolgens hun doorgang. Deze ontwikkelingen hebben impact op de bedrijfsvoering en werkprocessen van betrokken marktpartijen. Met name de invoering van het nieuwe metermarktmodel en het verplicht leveranciers-model vereist grootschalige aanpassingen en dient in relatief kort tijdbestek te worden geïmplementeerd.

First Consulting ondersteunt voor een grote energieleverancier de implementatie en invoering van het nieuwe metermarktmodel en het verplicht leveranciersmodel. Samen met het programma en de operatie levert het adviesbureau een bijdrage aan een tijdige en succesvolle implementatie.

De invoering van het metermarktmodel en het verplicht leveranciersmodel
Op basis van wetswijzigingen vindt in 2013 een verschuiving plaats in de administratieve verplichtingen en verantwoordelijkheden van de leverancier en de netbeheerder. Vanaf 1 april 2013 wordt de leverancier verantwoordelijk voor het collecteren, valideren en vaststellen van meetgegevens. Daarnaast wordt de leverancier verantwoordelijk voor de facturatie van de netbeheerderskosten. Voor de meeste energieleveranciers vormt de invoering van het nieuwe metermarktmodel en het verplicht leveranciersmodel een grote operationele uitdaging. Enerzijds vereist de invoering aanpassingen en wijzigingen in bestaande systemen en werkprocessen. Anderzijds moet de leverancier er tegelijkertijd op toezien dat reguliere werkzaamheden worden uitgevoerd.

Voor de implementatie heeft de energieleverancier het programma Stroomopwaarts in het leven geroepen. Vanuit het programma worden bestaande processen aangepast, opnieuw ingericht en waar nodig geoptimaliseerd. De leverancier maakt bij de implementatie gebruik van implementatieteams. De teams fungeren als een brug tussen het programma en de operationele afdelingen van de leverancier. De teams zijn betrokken bij de ontwikkeling en het reviewen van ICT-ontwerppakketten en het testen van systeemwijzigingen. Afstemming tussen het programma en de operationele afdelingen is hierbij cruciaal en in grote mate bepalend voor het succes van de implementatie.

First Consulting - Nieuw marktmodel

First Consulting en implementatiemanagement
First Consulting ondersteunt het programma en de teams tijdens de implementatie. In gezamenlijke kennissessies wordt samen met de organisatie nagedacht over systeemwijzigingen en actief gezocht naar oplossingen om implementatierisico’s te beperken. Op deze manier vindt er veelvuldig afstemming plaats tussen het programma en de operatie, waardoor in een vroeg stadium de impact van systeem-wijzigingen kan worden vastgesteld. Dit stelt de leverancier in de gelegenheid om vroegtijdig systemen en werkprocessen aan te passen en eventuele uitval in reguliere werkzaamheden te voorkomen.

Daarnaast organiseert First Consulting workshops om medewerkers te informeren, te trainen en voor te bereiden op systeemwijzigingen en veranderingen in werkprocessen en werkwijzen. Hierdoor is de operatie voorbereid op de veranderingen die komen gaan. Op deze manier levert First Consulting samen met het programma en de operatie een bijdrage aan een succesvolle en tijdige implementatie.

First Consulting zoekt nieuw talent
First Consulting heeft groeidoelstellingen en is daarom altijd op zoek naar nieuwe talenten die zich kunnen vinden in hun pragmatische en no-nonsense werkwijze. Heb jij interesse om te werken voor First Consulting? Neem dan contact op met recruitment@firstconsulting.nl.

Nieuws

Meer nieuws over