Design thinking, lean (six sigma), lean start-up en scrum

14 september 2022 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Steeds meer bedrijven maken gebruik van beproefde methodes om de efficiency en effectiviteit van hun bedrijfsvoering te verbeteren. Vier methodieken die regelmatig worden toegepast zijn design thinking, lean (six sigma), lean start-up en scrum. Anniek Neyt, operational excellence-expert bij HillFive, neemt ons mee in de vier methoden en zet uiteen hoe deze toegepast kunnen worden.

De methodes design thinking, lean (six sigma), lean start-up en scrum zijn allemaal gericht op performanceverbetering binnen de organisatie en processen van een onderneming.

Lean draait om het minimaliseren van verspilling en vindt zijn oorsprong in de industriële sector. Scrum is een methodiek binnen de wereld van agile, die afkomstig is uit het softwaredomein maar vandaag de dag in alle segmenten worden toegepast. Design thinking is groot geworden in de innovatiewereld binnen product engineering en wordt vandaag de dag toegepast in allerlei vormen van innovatie.

Design Thinking, Lean (Six Sigma), Lean Start-up, Scrum

Elk van de vier methoden heeft een ander toepassingsgebied:

Design thinking:
Design thinking is de beste methode om complexe problemen gebruiksvriendelijk op te lossen en om nieuwe innovatieve ideeën te vinden vanuit een ander perspectief.

Lean (six sigma):
Lean six sigma is een manier om in het proces verspilling te reduceren en is de beste methode om bestaande processen te optimaliseren.

Lean start-up:
Met de lean start-up methode is het doel om valide businessmodellen te ontwikkelen door middel van het testen van hypotheses en ideeën.

Scrum:
Agile is een framework dat zorgt voor de snelle ontwikkeling van nieuwe producten en features. Agile gebruik je het beste om continu producten door te ontwikkelen.

Wanneer pas je welke methode toe?

Elke methode lost problemen op, de vraag is echter: wat voor soort probleem is het? Is het een kwaliteit/ proces-gedreven probleem, dan is lean uiterst geschikt. Is het een ontwikkeling/efficiëntie-gedreven probleem, dan is agile een goed framework om dit te verbeteren.

Is het een gebruikersprobleem, of wil je het probleem innovatief oplossen, dan is design thinking de methode. Wil je een nieuw concept introduceren, dan gebruik je lean start-up om te voorkomen dat het concept faalt.

Wanneer gebruik je wat 

Om een beter beeld te krijgen een aantal voorbeelden:

Als de klantvraag is om de hoeveelheid mislukte productie te reduceren, dan kan lean gebruikt worden om het proces te optimaliseren. Haalt een klant vaak zijn projectdoelen niet, omdat er veel verschillende projecten lopen en er geen overzicht is? Dan introduceren we een agile manier van werken.

Loopt een klant tegen een complex probleem aan waar al lean wordt gebruikt en een goede agile werkwijze staat, dan is design thinking een geschikte manier om het echte probleem te achterhalen en daar oplossingen voor te bedenken.

Er kan dan tenslotte een onderliggend probleem gaande zijn waar de gebruikers/uitvoerders in het proces tegenaan lopen. Is er een nieuw concept, maar weet de klant niet hoe hij dit kan laten slagen, dan kan het business model canvas van de lean start-up worden gebruikt.

Waar in een proces past welke methode?

Een andere manier om de verschillen uit te leggen tussen de methodes is door te kijken naar de ontwikkeling en dus de volwassenheid van een product. Industrieën creëren producten. Voordat ze op de markt komen, lopen deze een proces door – van concept en businessmodel, tot een product dat in een proces wordt geproduceerd.

In het algemeen kun je per fase aangeven welke methode het meest geschikt is. Om een concept te ontwikkelen wil je het juiste probleem oplossen. Om dit te kunnen doen heb je kennis van de gebruiker nodig (design thinking).

Verschillende methodes

Daarnaast ga je, door zoveel mogelijk outside the box te denken, ideeën voor producten ontwikkelen om dit probleem op te lossen (design thinking). Om dit concept te concretiseren kun je goed een business model canvas-ontwerp gebruiken (lean start-up tool).

Vervolgens gaat het gekozen idee uitgewerkt worden – startend van een ‘minimal viable product’ tot een ‘final product’ (agile). Dit final product wordt geïmplementeerd en een proces wordt opgezet. Om dit proces zo efficiënt mogelijk te maken wordt gebruikgemaakt van lean.

Samenvattend hebben alle methodes een andere focus. De ene methode hoeft de andere dus niet uit te sluiten. Sterker nog, ze kunnen juist elkaar heel goed aanvullen en opvolgen.