HillFive

HillFive is een niche-adviesbureau met een focus op de energie- en industriesector, met vestigingen in Zeist en Essen (D). Resultaten verbeteren, dát is de drijfveer van HillFive. We kennen de energiesector en de industriesector als de beste en werken met klanten als RWE, Alliander, innogy, Stedin, Royal IHC en VolkerWessels. We hebben jarenlange ervaring in het opzetten en verbeteren van teams, afdelingen en complete organisaties.

Dat doen we met een team consultants en een brede flexibele schil van specialisten in vrijwel elke discipline; van sales en marketing tot innovatie, digitalisering en operational excellence. Samen maken we compleet nieuwe kansen en mogelijkheden zichtbaar en helpen we organisaties om deze optimaal te benutten.

HillFive Transformatiehuis

Om transformaties effectief te begeleiden, werken we met het HillFive Transformatiehuis.

Het HillFive Transformatiehuis

Als eerste richten we ons op Verbetering. Wij weten dat het altijd beter kan: de producten, dienstverlening en de mensen die het werk doen. Met methoden zoals Lean en Agile helpen wij klanten om nieuwe kansen te zien en ze met beide handen beet te pakken. Wij optimaliseren processen endoen dat altijd in samenspraak met de experts op de werkvloer. We maken bijvoorbeeld gebruik van aanpakken gericht op Change Management en Prestatiemanagement.

Daarnaast werken we aan Innovatie. Innoveren is overleven. Bedrijven willen hun dienstverlening verder brengen, op een slimme manier nieuwe producten ontwikkelen of de stap naar de digitale wereld maken. Daar is durf, kennis en inspiratie voor nodig. Wij helpen ze met Design Thinking, Digitale Transformatie en Businessmodel ontwikkeling.

Groei is het derde onderdeel van het Transformatiehuis. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Wij zorgen dat bedrijven groeien door mensen de aandacht en ruimte te geven die ze nodig hebben. Bedrijven kunnen op verschillende manieren bij ons terecht om de volgende groeistappen te nemen. Wij helpen bedrijven bijvoorbeeld bij het activeren van hun strategie, het versnellen van hun verkoop en het succesvol integreren. Wij voelen ons thuis bij grote veranderingen.

Een organisatie kan niet succesvol zijn zonder de mensen die over de juiste competenties beschikken. Het is belangrijk om te investeren in mensen door hun kennis en vaardigheden te helpen ontwikkelen. Daarom is Competentieontwikkeling altijd een centraal thema in ons werk. We doen dit door coaching en begeleiding ‘on-the-job’ aan te bieden. Zo bieden we onder andere gecertificeerde online Lean-opleidingen aan, waarbij we theorie met praktijk combineren, zodat de mensen zelf de mogelijkheid hebben om de organisatie verder te doen innoveren, groeien en verbeteren.

Meer informatie vind je op onze website.

Werken met HillFive

Bij HillFive is klanttevredenheid van het grootste belang. We zijn er dan ook trots op dat we in staat zijn een goede relatie met onze klanten op te bouwen, zodat we samen aan een gemeenschappelijk doel werken. Met onze ruime ervaring en flexibele werkmethoden zijn wij in staat om op een praktische en efficiënte manier in de klantbehoefte te voorzien en de beste resultaten te bereiken.

Bij HillFive hanteren we vijf kernwaarden. Deze kernwaarden zijn er altijd op gericht de klant te helpen groeien, innoveren en tot betere prestaties te komen.

  • We verbinden mensen en bouwen vaardigheden. Door collega’s, teams en afdelingen met elkaar te verbinden, gaat de klant continu van elkaar leren én haar klanten beter bedienen. We leren de mensen bij de klant om zélf de verbetering door te zetten.
  • We bieden nieuwe inzichten door expertise. Onze jarenlange ervaring in de energiesector en industriesector vertalen we op een praktische en heldere manier naar de organisatie.
  • We helpen het concurrentievoordeel te vergroten. Via innovatie en verbetering ontsluiten we samen met de klant het potentieel dat ‘verborgen’ zit in processen, medewerkers en de markt.
  • We verkiezen resultaat boven advies. Wij geloven dat de meeste organisaties tot veel meer in staat zijn dan voor mogelijk wordt gehouden. Wij doen er alles aan om dit naar boven te halen, samen met de klant en alle betrokken stakeholders.
  • We werken met plezier. Het resultaat telt, altijd. Maar de weg ernaartoe vinden we bijna net zo belangrijk. We willen in een prettige sfeer op een persoonlijke en creatieve manier samenwerken. Daarom vieren we gezamenlijk successen.

Het team van HillFive

HillFive | Nieuws