HillFive

HillFive is een adviesbureau met bewezen implementatie kracht. Met een team van 20 gepassioneerde consultants ondersteunen we organisaties bij het succesvol realiseren van transformatievraagstukken. Vanuit het motto: een veranderstrategie op papier uitwerken is een vak, maar de echte uitdaging zit in het daadwerkelijk duurzaam en succesvol doorvoeren ervan. Het gaat namelijk altijd over mensen en de wil om te veranderen. En dat is precies waar onze energie en kunde zit. HillFive heeft zich op dit vlak ontwikkeld tot een van de topspelers in de markt. We schrijven geen rapporten maar faciliteren eigenaarschap en duurzaam resultaat.

Energie, Industrie & Bouw

We hebben een professionele achtergrond in de energie-, bouw- en industriesector en begrijpen daarom als geen ander het landschap van deze sectoren waardoor we complexe inhoud snel kunnen duiden. Onze partners (o.a. RWE,  Alliander, Tennet, Shell, Innogy, Stedin, Royal IHC en BAM) staan de komende jaren continu voor uitdagende verander- en transformatie vraagstukken die expertise en kruisbestuiving vragen vanuit onze specialisaties Verbeteren, Veranderen en Verduurzamen.  

Verbeteren, veranderen en verduurzamen gaan altijd samen

Meerwaarde van HillFive

Transformatie benaderen we vanuit 3 specialisaties die altijd verbonden zijn met elkaar:

  1. Verbeteren: Gericht op optimalisatie van proces, systeem en groei. Zeer ervaren Lean en Agile specialisten analyseren de totale waardeketen van de organisatie en zorgen ervoor dat processen naadloos op elkaar worden afgestemd en zo een beter resultaat wordt geborgd bij de eigen medewerkers van onze klanten.
  2. Veranderen: Gericht op cultuur, gedrag en ontwikkeling van leiderschap. Omdat verandering altijd over nieuw gedrag gaat en niets blijkt zo ingewikkeld als gedragsverandering. Een aantal collega’s zijn hierin gespecialiseerd en werken vanuit systemisch perspectief met de essentie van het verandervraagstuk.
  3. Verduurzamen: Gericht op purpose en wet- en regelgeving. Wij helpen organisaties hun klimaatimpact te verminderen. Met passie en oog voor resultaat werken we naar Zero CO2 in 2050. Onze klimaatspecialisten werken met een bewezen aanpak en ondersteunen de organisatie in het realiseren geloofwaardige resultaten op weg naar Zero CO2. Behoud van bestaansrecht voor organisaties is het doel, maar binnen de (aangepaste) grenzen van onze aarde, met betekenis en waarde.

Eigenaarschap

Een organisatie kan zich alleen succesvol ontwikkelen met mensen die passende competenties en een flexibele mind-set ontwikkelen. We faciliteren eigenaarschap en laten een veerkrachtig team achter dat zelfredzaam is. Tijdens het traject bieden we ondersteuning op basis van gecertificeerde trainingen, workshops en coaching ‘on-the-job’.

Voorbeeld van een bewezen methodiek: OGSM

Als HillFive zullen we altijd de best passende methodiek kiezen die bij de situatie van de klant past. Strategie activatie kan bijvoorbeeld met OKR (Objective en Key Results) worden bereikt of met OGSM. Dit is afhankelijk van de behoefte van de klant en de volwassenheid van de organisatie.  Wat wij regelmatig zien bij partners is dat teams vastlopen in het succesvol uitrollen van een verbeter- en/of verandertraject. Niet de wil of de capaciteit ontbreekt, maar de verbinding van dat traject met de strategische doelstellingen van het bedrijf. Logisch, want verbeter- en veranderprojecten worden over het algemeen toegevoegd aan de bulk lopende zaken en de ‘waan van de dag’.  

Onze consultants kunnen bijvoorbeeld helpen bij het introduceren en implementeren van de OGSM methodiek: Objective, Goals, Strategies en Measures. OGSM biedt een volledig en gestructureerd businessplan op één A4 en geeft de samenhang aan tussen de doelstelling en de manieren waarop een team of organisatie die kan realiseren.

Het OGSM modeldat leidt tot strategie activatie op de werkvloer.jpg

Het OGSM-model helpt bij het maken van de juiste keuzes. Dat vergroot de kans op haalbaarheid en succes. Daarnaast is OGSM een goede methodiek om organisatiedoelen en ondernemingsstrategieën te delen met alle medewerkers. Het raamwerk kan worden toegepast op de gehele organisatie, een afdeling, een team en zelfs op persoonlijke doelen. Niemand eet een olifant in één keer, OGSM toepassen ondersteunt verandertrajecten op persoonlijk, team en organisatielevel wel succesvol door te voeren.

Wil je weten hoe wij jou kunnen ondersteunen? Neem contact met ons op voor een persoonlijke kennismaking of lees meer.

 

HillFive | Nieuws