Twynstra: 4 toekomstscenarios voor corporatiesector

12 juni 2012 Consultancy.nl

Twynstra Gudde heeft vier toekomstscenario’s ontwikkeld voor de corporatiesector. Woningcorporaties kunnen het raamwerk, dat gebaseerd is op scenarioplanning, gebruiken om hun strategie op te stellen of te toetsen. De scenario’s zijn onderdeel van het rapport ‘Op weg naar 2025. Toekomstroutes voor Woningcorporaties’.

Toekomstscenario's voor de corporatiesector
Uit verschillende gesprekken met bestuursleden van woningcorporaties heeft het adviesbureau relevante trends en ontwikkelingen voor de corporatiesector geïdentificeerd. Daaruit bleken (1) de invloed van de overheid en (2) de economische stabiliteit de meest impactvolle en onzekere clusters van ontwikkelingen te zijn. Deze twee factoren vormen dan ook de basis voor de vier verschillende toekomstscenario’s.

Twynstra Gudde - Scenarioplanning

De scenario’s laten vier uiteenlopende wereldbeelden voor de corporatiesector in 2025 zien:

Ruimte voor de regio
Dit scenario schetst een toekomst waarin de economie zich heeft gestabiliseerd. Tegelijkertijd is er een ontwikkeling te zien waar niet de centrale, maar juist decentrale overheden meer grip hebben gekregen op de corporatiesector. Weet u de handen in een te slaan en stevige allianties aan te gaan?

Krachtige concurrentie
In dit scenario is geen overheidsinvloed aanwezig. De overheid heeft haar grip op de sector prijs gegeven en de positie van corporaties is verschoven van het maatschappelijk middenveld naar de private sector. Meer marktwerking betekent in dit scenario een groeiende concurrentiestrijd tussen de corporaties. Bent u klaar voor een hevige concurrentiestrijd?

Overheersende overheid
In dit scenario zien we een toekomst waar de centrale overheid haar grip versterkt. Juist omdat de economie instabiel blijft, wordt er een sterke noodzaak gevoeld om centraal te sturen. Waar staat u nog voor als u alleen strak voorgeschreven overheidsbeleid mag uitvoeren?

Schokkende systeemcrash
Wat gebeurt er in een wereld waar de economie zich niet gedurende lange periode stabiliseert en de recessie zich verdiept? Dit is de wereld waarin dit scenario zich afspeelt. Het is ook een toekomst waar de overheid nauwelijks nog garanties kan bieden en invloed op heeft. De sector is op zichzelf aangewezen. Kunt u een crash ombuigen tot kans?

Nieuws