Jeannette Keyzer senior consultant bij Significant Synergy

22 juli 2022 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Significant Synergy heeft zijn team versterkt met een ervaren senior consultant: Jeannette Keyzer.

Afgelopen april begon Keyzer aan haar nieuwe uitdaging bij Significant Synergy. De focus van het label van de Significant Groep ligt op inkoop, aanbesteden en het stroomlijnen van de bedrijfsvoering binnen de publieke sector.

Daarbij werkt de praktijk aan vraagstukken gebieden als beleid, besturing en organisatie, categoriemanagement, contract- en leveranciersmanagement, control en informatiemanagement, procesoptimalisatie en samenwerking, en is actief op thema’s als GWW en utiliteitsbouw, mobiliteit, externe inhuur, facilitair management en sociaal domein. Jeanette keyzer, Senior Consultant, Significant Synergy

In haar rol als senior consultant legt Keyzer zich onder meer toe op maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). “Bij ieder project kijk ik met de klant welke ruimte er is om aspecten die goed voor planet en people zijn in te bouwen”, legt ze uit. “Tot nu toe ben ik organisaties tegengekomen waar die ambitie er wel ligt, maar toepassing in de praktijk is vaak nog moeilijk. Daar kan Significant Synergy bij adviseren.”

Keyzer heeft jarenlange, vooral internationale ervaring op het snijvlak van inkoop-, projectmanagement en aanbestedingen. Haar eerste aanbestedingservaring deed ze op in Afrika. “Daar heb ik projecten gedaan in onder andere de onderwijs- en gezondheidssector voor de inkoop van schoolboeken, auto’s, malarianetten, medicijnen, ambulances, cold-chain trucks, et cetera”, vertelt ze.

Overal ter wereld zijn landen gebonden aan aanbestedingsregels om transparantie en een eerlijk proces te waarborgen, zo ook in Afrika. “Net zoals in Nederland, worden ook in Afrikaanse landen bijvoorbeeld ambulances of schoolmeubilair aangekocht”, legt Keyzer uit.

“Belangrijkste criterium in zo’n aanbesteding is dan vaak de prijs. Voor milieu- en sociale aspecten is vanwege beperkte budgetten dan meestal geen ruimte. Ik heb daar ervaren wat een aanjager de overheid kan zijn van maatschappelijke verandering, daar wil ik in Nederland ook graag aan bijdragen.”

Keyzer kijkt met name trots terug op haar bijdrage aan het inkoopteam van het ministerie van Onderwijs in Mozambique. “Niet alleen hebben ze weten te bereiken dat door slimme inkoopstrategie de eenheidskosten per boek een van de laagste in sub-Sahara Afrika waren, maar door nationale distributie van schoolboeken is het draagvlak voor basisonderwijs erg gestegen.”

Bij Significant Synergy zal Keyzer zich de komende periode richten op het snijvlak tussen bedrijfsleven en overheid. “Daar wil ik graag meehelpen impact te maken door middel van aanbestedingen met oog voor zowel people als planet en profit”, besluit ze.