Bbn adviseurs op weg naar volledig fossielvrij wagenpark in 2023

28 juli 2022 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Adviesbureau bbn adviseurs wil zijn wagenpark volgend jaar volledig fossielvrij hebben gemaakt. En dat gaat lukken, zo blijkt uit de meest recente cijfers.

Wil Nederland de Parijse klimaatdoelstellingen verwezenlijken, dan moet de komende jaren de nodige CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Naast de Rijksoverheid, provincies en gemeenten zullen hiervoor ook de bedrijven in ons land voor een aanzienlijk deel verantwoordelijk zijn.

De experts van bbn adviseurs zijn om die reden ook al een aantal jaar in de weer met het reduceren van de CO2-uitstoot van hun bedrijfsvoering. In 2020 constateerde het bureau dat het wagenpark voor ruim 70% verantwoordelijk was voor de totale uitstoot van het adviesbureau.

Het wagenpark van bbn adviseurs is in 2023 volledig fossielvrij. En dat op kostenneutrale wijze.

“We zijn toen direct aan de slag gegaan met de reductie daarvan door over te stappen op elektrische auto’s”, zegt Fadil Imširović, sinds 2016 werkzaam bij bbn adviseurs. “Een fossielvrij wagenpark in 2023, dat is de ambitie die ons bedrijf in 2020 naar buiten bracht.”

Op dit moment bestaat het wagenpark van het adviesbureau voor 72% uit elektrische auto’s. Van de resterende vijfentwintig brandstofauto’s worden er dit jaar elf vervangen door elektrische auto’s, de overige in 2023. “Daarmee behalen we onze ambitie en daar zijn we trots op!”, vertelt Imširović.

CO2-neutraal tegen dezelfde kosten

Doorgaans ligt de aanschafprijs van een elektrische auto flink wat hoger dan die van een voertuig dat rijdt op fossiele brandstof. En dus vereisen elektrische auto’s hogere leasebudgetten, die bbn adviseurs de afgelopen jaren beschikbaar heeft gesteld.

Niettemin liggen de brandstofkosten bij een fossiele auto stukken hoger, laat Imširović weten. “We hebben uitgerekend dat hierdoor de jaarlijkse kosten van een elektrische auto en die van een auto die op fossiele brandstof rijdt per saldo ongeveer hetzelfde zijn.”

Hierdoor heeft bbn adviseurs op een kostenneutrale manier circa 70% van zijn totale CO2-uitstoot weten te verlagen in een periode van slechts vier jaar tijd (van begin 2020 tot medio 2023) – een mooie prestatie en daarmee zeker geen druppel op een gloeiende plaat.

Personeel enthousiasmeren

De directie van bbn adviseurs heeft ook op verschillende manier geprobeerd om zijn medewerkers te stimuleren om over te stappen op een elektrische auto. Onder andere door de kosten voor een thuislaadpaal volledig te vergoeden, geeft Imširović aan.

“Die investering in thuislaadpalen heeft nog twee andere grote voordelen. Naast dat medewerkers zo niet in hun wijk op zoek moeten naar een laadpaal, is het elektriciteitstarief thuis lager, waardoor de investering zich na een paar jaar weer heeft terugverdiend.”

Daarnaast heeft bbn adviseurs op zijn parkeerterrein snellaadpalen geplaatst. Deze hebben volgens Imširović het overstapproces op elektrisch versneld, simpelweg omdat medewerkers zich nu niet meer druk hoeven te maken over een lege accu: die is immers zo weer vol.