Logica helpt energieverbruik producenten beperken

31 mei 2012 Consultancy.nl

Logica gaat bedrijven in de manufacturing industrie helpen met het behalen van het ISO 50001 certificaat. Deze nieuwe ISO norm, die niet verplicht is, richt zich op het inzichtelijk maken en verlagen van het energieverbruik tijdens het productieproces. Volgens de IT consulting specialist kan deelname in de praktijk leiden tot een energiebesparing van 10%

Energieverbruik van machines
Middels een zogenaamd MOM-systeem (Manufacturing Operating Management) legt Logica een koppeling tussen de administratieve systemen en de automatisering op de productievloer. Dit maakt het mogelijk, zelfs in real-time, om het energieverbruik van machines te plannen en te meten om zo mogelijke knelpunten te herkennen en verbeteringen aan te brengen.

“Met name het vooraf inschatten van energieverbruik was tot nu toe niet gebruikelijk binnen de manufacturing industrie. Ook gaan bedrijven nu nadenken over welke factoren allemaal het energieverbruik van machines verhogen. Voor de hand ligt om alleen te denken aan het gebruik van de machines en installaties. Maar denk bijvoorbeeld aan een droogtoren; het energieverbruik hiervan is afhankelijk van de buitentemperatuur en bijvoorbeeld regen of droog weer. Door de schakel tussen de zogenaamde ‘backbone’-systemen en de productievloer is het mogelijk te zien wanneer en waarom het energieverbruik hoger of lager is, niet alleen achteraf maar ook real-time zodat meteen bijgestuurd kan worden”, zegt Victor Beverloo, Management Consultant Manufacturing & Supply Chain bij Logica. “Door dit inzicht kan op dagelijkse basis de energieprestatie geoptimaliseerd worden, dus ook als de omgevingsomstandigheden wat tegen zitten.”

Over ISO 50001
De ISO 50001 standaard is sinds eind 2011 een officiële ISO standaard en is momenteel niet verplicht. Hij is gebaseerd op de zogenaamde ‘plan, do, check en act’-aanpak die bekend is van de ISO 9001 Quality Management System-norm. Naast deze basiseisen zijn aanvullende eisen het meten van het significante energieverbruik van machines en het in kaart brengen van de energy performance indicators. Andere belangrijke en opvallende eisen zijn dat de variabelen die leiden tot energieverbruik in kaart moeten worden gebracht en dat actuele verbruik moet worden afgezet tegen geplande verbruik.

Nieuws

Meer nieuws over