P5COM, Squerist en Be Informed gaan samenwerken

07 juli 2022 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel

Verbeterconsultancybureau P5COM, businesstransformatiespecialist Squerist en procesautomatiseerder Be Informed hebben de handen ineengeslagen. Samen helpen de drie kersverse partners woningbouwcorporaties te komen tot één integrale digitaliseringsaanpak waarin de samenhang tussen technologie, proces en mens centraal staat.

Aan uitdagingen geen gebrek de komende jaren bij woningbouwcorporaties. Het enorme woningtekort duurt voort, de miljoenen bestaande woningen wacht een ongekende verduurzamingsslag en dan is er ook nog de ongekende schaarste op de arbeidsmarkt, die het knap lastig maakt om geschikte mensen te vinden om deze opgaven te klaren.

Oog in oog met dergelijke mega-uitdagingen worden digitalisering en automatisering nogal eens aangehaald als hét moderne wondermiddel dat organisaties door de stormachtige zee van de 21e eeuw zal loodsen, maar in de praktijk blijkt het verre van eenvoudig om de doelstellingen van een digitaal vernieuwingstraject daadwerkelijk te halen.

P5COM, Squerist en Be Informed gaan samenwerken

“Het binnenhalen van software alleen is vaak niet de oplossing”, stelt Nils van Schaik, oprichter en CEO van Squerist. “Digitalisering mét een goede implementatie levert pas waarde op voor je organisatie.”

Technologie, proces, mens

Het succes van zo’n implementatie hangt grotendeels af van het in harmonie brengen van drie cruciale factoren. Ten eerste is er natuurlijk de technologie zelf, maar deze kan alleen optimaal waarde toevoegen als er een helder en compleet beeld is van het proces dat je ermee wil verbeteren of automatiseren.

“Op het meest basale niveau kun je een proces alleen digitaliseren en automatiseren als je weet hoe het werkt”, schetst Alex Veen, Senior Business Development Manager bij Be Informed. “In de praktijk zien we dat veel woningcorporaties hun processen maar beperkt beschreven hebben. Of dat de processen wel beschreven zijn, maar de praktijk er heel anders uitziet.”

Hij legt uit dat een digitaliseringsslag daarom een uitgelezen moment is om deze processen tegen het licht te houden, maar daarmee ben je er nog steeds niet. Want de beste oplossing blijft waardeloos zolang de mensen binnen de organisatie er niet mee kunnen of willen werken.

De mens is dan ook de derde cruciale factor in elk digitaliseringstraject. “De grootste uitdaging bij veel veranderprocessen is zorgen dat het gebéúrt”, aldus Rob Nas, Project Director Woningcorporaties & Bouw bij P5COM. “Dat heeft alles te maken met de houding en het gedrag van medewerkers en hun leidinggevenden.”

“Techniek is daarbij altijd een hulpmiddel, geen doel op zich”, benadrukt hij. “Je investeringen in digitalisering en procesbeschrijving werpen pas echt vruchten af als mensen er op de juiste manier mee aan de slag gaan.”

Drie-eenheid

Het met elkaar in harmonie brengen van deze drie elementen is de kern van de samenwerking tussen P5COM, Squerist en Be Informed. Daarbij vertegenwoordigt elk van de drie partners grofweg één van de elementen.

Als expert in het automatiseren van bedrijfsprocessen richt Be Informed zich primair op de technologie. Squerist is gespecialiseerd in businesstransformatie en het testen van processen, en richt zich als zodanig vooral op de processen. P5COM, tot slot, focust zich erop dat de processen optimaal worden geïmplementeerd en dat medewerkers er dus daadwerkelijk mee aan de slag gaan.

“Samen kunnen we zorgen dat strategie, besturing, proces, automatisering en gedrag veel beter op elkaar aangesloten worden.”

Cruciaal is echter de integrale aanpak die de drie bureaus in samenhang realiseren, zo benadrukken ze. Woningcorporaties schakelen vaak namelijk al partijen met verschillende specialisaties in voor de opeenvolgende stadia van een verandertraject, maar daarbij schiet de samenhang vaak tekort.

“Bovendien hebben verschillende partijen vaak ook allemaal hun eigen belangen, planningen en processen”, legt Nas uit. “Dat maakt het traject vaak foutgevoelig, langdurig en kostbaar.”

Wat P5COM, Squerist en Be Informed daar tegenover zetten is een integrale aanpak waarin de drie bureaus zij-aan-zij optrekken. “Samen kunnen we zorgen dat strategie, besturing, proces, automatisering en gedrag veel beter op elkaar aangesloten worden”, aldus Nas.

“En als we ergens samenwerken, krijgt de opdrachtgever met één projectleider te maken. Die houdt overzicht, en schakelt de anderen bij zodra het kan. Zo werken we efficiënter. En daardoor is de doorlooptijd korter, blijven de kosten lager en passen het traject en eindresultaat bij wat de corporatie oorspronkelijk voor ogen had.”

Snel en stevig op één lijn

In hun samenwerking kunnen de drie bureaus voortbouwen op hun vele eerdere ontmoetingen – de afgelopen jaren kwamen de drie bureaus elkaar al vaak tegen tijdens trajecten bij woningcorporaties.

“En dan merkten we altijd dat we snel en stevig op één lijn zaten”, vertelt Van Schaik. “We hebben alle drie het uiteindelijke resultaat hoog in het vaandel. Het draait om oplossingen voor de klant, niet om het maken van onze uren. Onze expertises vullen elkaar prima aan, en we zijn allemaal meer dan bereid om die met elkaar te delen.”

“Bij het vormgeven van de samenwerking liepen het contact en de afstemming altijd prettig”, vult Veen aan. “Daarom weten we ook dat we woningcorporaties samen nóg beter van dienst kunnen zijn. Dat voordeel willen we graag meegeven aan meer corporaties.”