P5COM

Wij helpen organisaties beter te presteren. Nu en in de toekomst. 

Blijvend betere resultaten, een hogere klanttevredenheid en medewerkers die trots zijn op hun werk. Dat is wat we organisaties helpen te bereiken. Door ze beter te laten focussen op hun hoofddoel, door de randvoorwaarden op orde te brengen én door met hen op de werkvloer aan de slag te gaan. 

We helpen organisaties blijvend beter te presteren. Dat lukt alleen als we effectief inspelen op de karakteristieke eigenschappen van iedere sector en de sterke en zwakke punten van iedere organisatie. En als we consequent vasthouden aan onze eigen professionele principes. De belangrijkste leest u hieronder. Ze zijn verbonden met de 5 p’s uit onze naam: profitabel, persoonlijk, professioneel, precies en pragmatisch. 

Geef garanties

We verkopen geen product en we verheffen geen middelen tot doel. Wij verbinden ons aan de strategische doelen van uw organisatie. Die halen we samen met u. Gegarandeerd. Dat betekent dat we niets beloven dat we niet waar kunnen maken, dat we pas stoppen als het gewenste resultaat er ligt en dat we dat altijd doen op de manier die het beste past bij uw organisatie. Zo wordt iedere samenwerking met P5COM aantoonbaar profitabel. 

Werk samen

Duurzame verbetering realiseren we alleen als we oprecht samenwerken met elkaar. De resultaten moeten immers blijven, ook als wij weg zijn. Daarom neemt u de beslissingen en werken wij daar met u en uw mensen naartoe. Dat doen we op een persoonlijke en zorgvuldige manier. Zodat veranderen leuk en leerzaam blijft, ook als de consequenties ingrijpend zijn. 

Begrijp en vergeet

Ervaring hebben we. Net als een schat aan sectorspecifieke kennis. We begrijpen goed wat de gevolgen van beslissingen zijn, en we kunnen dankzij onze expertise scherp luisteren en gericht doorvragen. Die kennis en ervaring brengen we mee. Maar tegelijkertijd beginnen we iedere opdracht met een open blik. Vanuit onze professionele overtuiging dat geen situatie gelijk is aan een vorige.

Ga de vloer op

Het halen van hoge doelen begint in de dagelijkse praktijk. We kunnen pas goed adviseren, als we precies weten wat er gebeurt op de werkvloer. En we kunnen veranderingen pas echt implementeren, als we naast uw medewerkers gaan zitten. Daarom fietsen we mee met de wijkverpleegkundige, zitten we een dag naast de secretaresse of gaan we op pad met uw monteurs. Zodat we zeker weten dat veranderingen werkbaar zijn en daadwerkelijk landen. En zodat u ze kunt realiseren én continueren. 

Onderschat niets

Een verandertraject is nooit simpel. Het vraagt allereerst om het terugbrengen van complexe materie en abstracte doelen tot meetbare resultaten. Het verkorten van de wachttijden met een half jaar bijvoorbeeld, of het verbeteren van de klanttevredenheid met een bepaald percentage. Vervolgens vraagt het om pragmatisch uitgewerkte randvoorwaarden, in de hele organisatie. Want uiteindelijk moeten uw mensen ermee werken. Als u andere resultaten wilt boeken, betekent dat direct dat mensen dingen anders moeten gaan doen. Of zelfs andere dingen moeten gaan doen.

P5COM | Nieuws