Een duurzame bedrijfsvoering? Vijf tips voor overheden

13 juni 2022 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Overheden zoeken naar mogelijkheden om hun bedrijfsvoering te verduurzamen. Maar tegelijkertijd is de organisatie er nog niet op ingericht, staan budgetten onder druk en heerst het hardnekkige misverstand dat duurzaam duur is. Hoe pak je dit aan? Karlijn Bakker van KplusV deelt vijf tips.

1. Van moeten naar willen

Het is niet bepaald inspirerend om iets te doen omdat het moet, omdat ‘Brussel’ of ‘Den Haag’ nu eenmaal richtlijnen uitvaardigt die je als overheid dan maar in de praktijk moeten brengen. Het is juist wél inspirerend als je met elkaar kunt werken voor en in een aantrekkelijke organisatie die zich inzet voor een schone en gezonde leefomgeving en daarbij zelf het goede voorbeeld geeft.

Het is de kunst om van moeten naar willen te gaan! Waarbij de regels en wetten als een raamwerk worden ingezet, waarvan je dankbaar gebruik kunt maken om de leefomgeving duurzamer te maken. Omdat je vindt dat je daar een voorbeeldrol in hebt en het tijd is voor actie.

Een duurzame bedrijfsvoering? Vijf tips voor overheden

In die complexe omgeving voelt KplusV zich als een vis in het water. Ze maken de verbinding, halen het beste in mensen en organisaties naar boven, boren de energie aan die onder de oppervlakte aanwezig is. Ze laten zien wat er kan en zorgen dat dat ook gebeurt. Wie alleen vinkjes wil zetten, is aan het verkeerde adres…

2. Doen wat je kunt

Duurzaamheid is een groot woord, maar je kunt de wereld niet in je eentje veranderen. Dus: concentreer je om te beginnen op waar je zelf verantwoordelijk voor bent en waar je wel invloed op hebt. Bijvoorbeeld duurzame mobiliteit voor de medewerkers, het eigen energiegebruik, circulair aanbesteden, de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte, en afvalscheiding.

KplusV koestert die ambities en idealen, maar doet ook een nuchtere ‘reality check’. Je moet niet alleen gelóven dat het werkt, maar ook erváren dat het werkt. Dat principe passen ze toe als ze voor een organisatie integraal aan de slag gaan, maar net zo goed wanneer het gaat om een afdeling of een thema.

3. De kracht van de driehoek

Op één been kun je niet staan, op twee benen gaat al beter, maar een organisatie wordt pas sterk met drie stevige pijlers: structuur, cultuur en leiderschap. Met andere woorden: het moet goed georganiseerd zijn, met betrokken medewerkers en dito leidinggevenden.

Daarom helpt KplusV om politiek, beleid en gedrag bij elkaar te brengen, om te zorgen voor samenhang en wisselwerking. Zodat aan de ene kant beleidsplannen leiden tot concrete acties en, aan de andere kant, inspirerende initiatieven vanaf de werkvloer de waardering krijgen die ze verdienen.

4. Zelf bedacht, breed gedragen

Eerlijk gezegd: de bedrijfsvoering van een organisatie veranderen is makkelijk. Maar de grote vraag is: werkt het ook echt, en blijft het werken? Daarom focussen de adviseurs zich altijd op draagvlak, op eigenaarschap en op borging. Het gaat erom een omgeving te creëren waarin de ambities, de energie, de betrokkenheid én de concrete ideeën werkelijk worden omarmd en zo optimaal tot hun recht komen.

Want zij bedenken het niet zelf, dat doen jullie. Zij zetten de deuren open en boren rijke bronnen aan en zorgen dat het goede gesprek wordt gevoerd.

5. Mooi en meetbaar

Wat ze vervolgens wel bedenken is een organisatorische inbedding, een governancestructuur die de duurzame bedrijfsvoering borgt. Zodat je kunt sturen op concrete resultaten, meetbaar in de planning- en controlcyclus. Zoals CO2-reductie, het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, of het door scheiden voorkomen dat afval wordt verbrand.

Want de adviseurs van KplusV willen blijvend resultaat boeken. Zodat je er zelf mee verder kunt als duurzame organisatie met een positieve, duurzame reputatie en betrokken medewerkers. Pas dan trekken ze de deur met een gerust gevoel achter zich dicht.

Meer weten over de trackrecord van KplusV? Bekijk de pagina Duurzame bedrijfsvoering voor meer informatie.

Over de auteur: Karlijn Bakker is partner bij KplusV. Ze is sinds 2014 werkzaam voor het organisatieadviesbureau.