Vier waterschappen kiezen HeadFirst als partner voor interim inhuur

09 juni 2022 Consultancy.nl 1 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

HeadFirst is na een Europese aanbesteding door vier waterschappen gekozen als partner voor werving en selectie van interim professionals.

De waterschappen Drents Overijsselse Delta, Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Zuiderzeelanden en Waterschap Vechtstromen besloten voor deze aanbesteding de krachten te bundelen. Door samen te werken verwachten ze de vruchten te plukken van een gestandaardiseerde werkwijze en betere afspraken te kunnen maken.

Samen met HeadFirst, dat is gespecialiseerd in het overnemen en professionaliseren van inhuurprocessen, gaan de vier waterschappen werken aan de invulling van tijdelijke functies. Het contract gaat per 1 juli 2022 in en heeft een looptijd van vier jaar, met twee keer de optie tot een jaar verlengen.

Vier waterschappen kiezen HeadFirst als partner voor interim inhuur

Omdat de vier waterschappen verschillende behoeften hebben, is met HeadFirst afgesproken om een gedifferentieerde strategie te hanteren in zowel de werving en selectie als in de contractafhandeling.

Koen van Rijn, Director Intermediair Services bij HeadFirst, zegt hierover: “We beginnen met de implementatie. Per waterschap vullen we een blauwdruk in, zodat elk waterschap een implementatie krijgt die optimaal aansluit op de eisen en wensen. Denk aan werving, maar ook het voldoen aan wet- en regelgeving bij het sluiten van de overeenkomsten.”

Waar de krachtenbundeling kan leiden tot meer efficiency, zal HeadFirst “de samenhang, afhankelijkheden en synergievoordelen in kaart brengen. “We stellen ook een overkoepelend plan op.”

In april van dit jaar werd Headfirst ook geselecteerd door Provincie Noord-Holland en door Stichting Inlichtingenbureau als partner voor externe inhuur.